Intryck från London, del II

Intryck från London, del II

Efter alla olika församlingsbesök i London var det kanske ändå besöket till St Pauls Shadwell som markerade sig tydligast i ”planteringsdynamik”.

Deras vision centrerar sig mkt omkring: ”making disciples, planting churches, and transforming communities”.

Denna kyrka planterade ”aggressivt”, t ex två nya kyrkor på en vecka (!!), men talade samtidigt också om utmaningar med att sända många av de ledande och aktiva i församlingen iväg. Det uppstod ett slags vakuum. Församlingen behövde ”vila” och ”fördjupa sin kultur”, dvs. igen påminnas om varför de är kyrka (evangeliet) och vad de är kallade till att vara i öst-London (mission). Dock hördes ingen klagan, utan en glädje över att få vara en del av det Herren nu gör i östra London, en missionsiver som kändes igen från flera ställen.

Tankar från kontoret på kvällskvisten:

  • Vad skulle hända om vi skickade folk från våra gemenskaper till olika platser i Sverige?
  • Vilka utmaningar skulle existerande gemenskaper få?
  • Hur kan existerande gemenskaper stödja nya?

1 reaktion till “Intryck från London, del II”

  1. Ofta kan man bli skrämd när förändringar aviseras, men på sikt kan det leda till nya vägval och riktningar som blir välsignat.

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved