Jag var i Eldoret…

Jag var i Eldoret…

…för ett tag sedan för att besöka våra kristna och se hur de har det. Eldoret är en av de platser som drabbades hårdast av oroligheterna efter valet och som nära granne till vår kyrka ligger Show ground som har varit plats för ett av de största flyktinglägren i Kenya. När jag var där igen i helgen höll arbetet på med ”Rudi Nyumbani”, den insats som staten gör för att hjälpa människor att flytta tillbaka till sina hem. De flesta kommer att bo i tält eftersom deras hem bränts eller förstörts. Militära lastbilar och civila, den ena efter den andra passerade under de tio minuter vi var där. Några med flyttande människor, andra med soldater och andra med grejor.

Men även om många otäcka saker har berättats för mig om det som hände under våldsamheterna så är det nog ändå församlingslivet med problem och glädjeämnen som är viktigast. Det finns två små stadsförsamlingar i Eldoret. En knapp timmes resväg söderut, nära Burnt Forest finns ytterligare en, Kaptich. Det har under mina år funnits ytterligare två församlingar i pastoratet men den ena har upphört och den andra övergått till ett annat distrikt. Ett av pastoratets stora böneämnen är att deras präst ska bli prästvigd. Ett annat att de ska kunna köpa mera mark för att få bättre plats för en permanent kyrka och bostäder. Prästen gör hembesök, undervisar och håller i gudstjänsterna. Men mycket av hans tid går åt till att sköta försäljningen av grönsaker och frukt vid vägen för att på det sättet försörja sin familj. Församlingsarbete i städer är svårt, människor kommer och finns med en tid men kanske utan att engagera sig så mycket. De bofasta är få men det är desto roligare att se att man troget kommer till kyrkan. Under de senare åren har man lyckats konstruera en enkel plåtkyrka, installera kommunalt vatten och är en god bit på väg att ansluta elektricitet.

Ett viktigt arbete vore att söka upp våra ungdomar från andra delar av Kenya som studerar vid universitet eller något av de många college som finns i staden. Men det saknas personella resurser till det.

Landsbygdförsamlingen i Kaptich för en tynande tillvaro, vid ett besök i helgen var vi samlade i ett hem och 6-7 stycken av församlingsmedlemmarna var med vid en enkel gudstjänst. Förhoppningen är att man ska kunna samla in och köpa en egen tomt för kyrkans räkning. Dessutom ska vi planera för regelbundna besök med präster från distriktet så att man får del av dop och nattvard utan att det ska ta ett par år mellan nattvardstillfällena.

Vad gäller Eldoret pastorat är verkligen orden i Matt 9:37-39 aktuella: ”när han såg folkskarorna, greps han av medlidande med dem, eftersom de var så illa medfarna och uppgivna, lika får utan herde. Då sade han till sina lärjungar: Skörden är stor, men arbetarna är få. Bed därför skördens Herre, att han sänder arbetare som bärgar hans skörd.”

Vill du vara med i bön för Eldoret pastorat? Välkommen!

Kerstin Nilsson

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved