Jesus till oss – Vi till . . .

ELM:s julkampanj 2021

Jesus till oss – Vi till …

I missionen kommer Guds verk först. Han har gett sig själv till oss
och burna av hans nåd sänder han oss ut i världen till glad och frimodig tjänst.
I 2021 år julkampanjen kommer vi ge en inblick i våra missionärers vardag,
både i Sverige och utomlands, med deras glädjeämnen och utmaningar.
Med ”Jesus till oss­-kampanjen” vill vi berätta om hur vi tillsammans
står i missionsuppdraget över hela jorden.
Följ med här och på sociala medier, men framför allt i bön!

 

Jesus till oss – Vi till Peru

Ge en gåva!

Det finns många olika sätt du kan stötta ELMs julkampanj.
Välj det sätt som passar dig bäst!

 

Till de onådda

Jesus gav oss uppdraget att förkunna evangelium för alla folk, vilket innebär
att alla människor av alla folkslag, nationer, raser och språk ska få höra Guds ord.
Men faktum är att för varje (1) missionär som skickas till onådda folkgrupper
skickas 30 missionärer till länder där det redan finns lokala kristna.
Det finns givetvis mycket för kristna att göra också i de länder där det
redan finns en tydlig kristen närvaro, men obalansen behöver rättas till.

ELM har nyligen tagit steget att sprida evangeliet till ett onått folkslag som är
muslimskt till 96 %, och där 99 % av befolkningen i området hör till onådda folkslag.
Vi samarbetar med andra nordiska missionsorganisationer som står oss nära
men visst är uppgiften svår! Våra utsända behöver mycket förbön,
ELMs missionsledning behöver era förböner och folket i området, som
vi av säkerhetsskäl kallar för ”Främre Asien”, behöver era förböner.
Uppdraget är svårt, men Herren Jesus har sagt:

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!
Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn
och lär dem att hålla allt som jag befallt er.
Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.

(Matt. 28:18­20).

 

Ladda ner ett gåvobevis!

Har du gett en gåva i julkampanjen? Då kan du ladda ner ett gåvobevis
att skriva ut och ge till någon som en julklapp! Klicka på bilden nedan!

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved