Jungfru Mariebebådelsedag

Jungfru Mariebebådelsedag

Idag har jag lyssnat till två av ELM:s predikanter. Åldersskillnaden mellan dem är nog närmare femtio år. Även när det gäller utbildning, yrkesval och så vidare har de inte mycket gemensamt. Men de båda höll mycket goda predikningar utifrån skildringen i Lukasevangeliets första kapitel om hur ängeln Gabriel besökte den unga Maria i Nasaret.

Det är ett under varje gång ett barn blir till, en Guds skapelse. Men med Jesus var det annorlunda – ett annorlunda under. Han hade ingen mänsklig far. Det var Guds Son som Maria skulle bära och föda, amma och fostra.

Båda predikanterna framhöll hur tydlig Bibeln är när det gäller jungfrufödelsen. Hur den förutsagts i Gamla testamentet och hur den hjälper oss att förstå Guds storhet och hans räddningsplan. Jungfrufödelsen är viktig för att kasta ljus över inkarnationen, Jesus’ preexistens och Jesus’ frälsningsverk.

Med sådana lekmannapredikanter finns det hopp för Guds rike i Sverige, även om Svenska kyrkans chefsteolog i veckan – utifrån Luk 1 – konstaterat att: ”Maria är en gravid kvinna och vi vet inte vem som är barnets far.”

/Erik

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved