Karta över ELM-sfären

På kartan hittar du alla föreningar/församlingar,
missionsgårdar och butiker inom ELM-sfären.
Om du trycker längst till vänster i den svarta raden,
kan du välja vilka olika kategorier som ska synas.

 

Teckenförklaring

  • RÖTT KORS = Förening/Församling
  • BLÅTT KORS = Förening/Församling utan egen lokal
  • GRÖNT KORS = Förening/Församling som samlas i en missionsgård
  • GRÖN SÄNG = Missionsgård
  • GUL = Butik

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved