Kyrkoinvigning

Igår var det fest i Chiclayo när församlingen i Las Brisas inbjudit till invigning av sina nya kyrkobyggnad. För fyra år sedan när jag senaste besökte Peru var det en obebyggd, skräpig tomt mellan två befintliga hus. Nu står där en kyrka med samlingslokal på nedervåningen, och kök, ungdomsrum med mera på våning 2 och 3.

Gudstjänsten följde till en början den vanliga ordningen, men med själva invigningen, tal och hälsningar, sånger och servering efter predikan. Jag läste ett par verser ur Första Petrusbrevet och påminde om att Gud ser oss som levande stenar av vilka han vill bygga sin kyrka.

Det andliga tempelbygget är ett pågående arbete och ett stort böneämne. Inte minst i Las Brisas, som på många sätt är en liten och svag församling, men den till hör en stor och mäktig Gud. Därför får vi ropa till Honom om att fler människor ska lära känna Honom – förhoppningsvis kan den nya kyrkan i Las Brisas väcka intresse och en öppen dörr vara välkomnande också för dem som ännu inte hört och tagit emot evangeliet.

/ErikJA

Kate, som är arkitekt och har ritat kyrkan, hälsar några gäster välkomna in.
Kate, som är arkitekt och har ritat kyrkan, hälsar några gäster välkomna in.
Catalina framför församlingens tack till dem som hjälpt till med bygget. ELM Danmark har bidragit mycket.
Catalina framför församlingens tack till dem som hjälpt till med bygget. ELM Danmark har bidragit mycket.
Några medlemmar från Las Lomas framför en sång.
Några medlemmar från Las Lomas framför en sång.
I samband med gudstjänsten uppmärksammades också minnet av reformationen.
I samband med gudstjänsten uppmärksammades också minnet av reformationen.

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved