Lärjungar

Två gånger den gångna veckan har jag fått predika över en av mina älsklingstexter i Bibeln: Markus 1:14-20. Det är en text som både uppmuntrar och utmanar mej. Först Jesus ankomst i rätta tid och hans underbara budskap om att Gud griper in, och så uppmaningen till att ta emot det han erbjuder. I min spanska Bibel översätts den: Vänd om och acceptera i tro de goda nyheterna. I predikningarna har jag sedan lyft fram ur berättelsen om hur kallade Simon Petrus och Andreas fyra ”steg”.

Jesus söker människor. Han satt inte i verkstaden i Nazaret och väntade på att människors skulle komma till honom. Han reste inte till templet och väntade på att de med gediget intresse skulle komma dit och förvandlas i mötet med Jesus. Nej, Jesus besökte människor i deras vardag. Som här kommer han till stranden av sjön. Han letar upp Simon Petrus och hans bror där de arbetar. Oxå idag är Gud en Gud som söker människan. Som längtar efter gemenskap med varje människa.

Jesus kallar människor. Det var inte bara ett kort uppmuntrande besök där på stranden. I mötet mellan Jesus och de båda bröderna förändras deras livs resa. De nås av en kallelse. Enkel och rakt på sak: Följ mej! Svarsalternativen är bara två, ett ”ja” som innebär att direkt gå från ord till handling, eller ett”nej” i ord eller handling. Oxå idag är Gud en kallande Gud. Det är endast i efterföljelse man kan ha en relation till Jesus.

Jesus utrustar människor. De båda fiskarbröderna hade ett yrke som de lärt sej och behärskade. Un står de inför en stor förändring om de följer Jesus. Men Mästaren från Nazaret är tydlig med att han är villig att ta ansvaret. Jag ska göra er till människofiskare. Han knyter an till deras identitet och talar samtidigt om att han ska ge dem en ny uppgift – och att han ska utrusta dem för att klara den. De följde Jesus och fick under ett par tre år både teoretisk undervisning, Jesus’ exempel att följa och praktiska uppgifter att utföra. Med Andens ankomst på pingstdagen kompletterades deras utbildning. Oxå i dag utrsustar Gud den som vill följa honom. Utrustar genom talanger och övernaturliga gåvor, genom studier och praktik, genom gudsrikesträning. Han tar ansvaret för den som följer honom.

Jesus sänder människor. I begreppet människofiskare ligger lärjungarnas framtida uppgift. Varje kristen kalas först till efterföljelse, till att tillhöra Jesus, ingen annan ingång finns. Men det finns oxå en sändning där Gud ger de kristna ett uppdrag. Det största uppdraget – att föra vidare Jesus’ undervisning och det han gjort för att rädda mänskilgheten. Lärjungarna sändes tu. Oxå idag sänder Gud människor tu för att sprida de goda nyheterna. En del sänds långt bort. Andra till närmsta grannen. På båda platser finns behovet att höra Guds ord och få ett personligt möte med Jesus.

>

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved