Luthers lilla katekes

Luthers lilla katekes

För en tid sedan skrev jag om en pågående språklig revidering av Luthers lilla katekes. Några läsare kommenterade både på bloggen och i mail till mig. Tack för det! Samtidigt har jag förstått att andra är lite mer tveksamma till projektet. Några menar (tror jag) att katekesen inte bör revideras, medan andra funderar kring om katekesen fungerar som pedagogiskt verktyg idag.

Styrkan i Lilla katekesens form är korthet och pregnans. Trons grunder beskrivs i formuleringar som är av sms- eller twitterformat. Och ibland behöver man just det korta och kompakta. Andra gånger behövs berättalnde framställningar av den kristna tron – och då får man ta till andra format. Här nedan en bearbetning av avsnittet om Herrens bön. Kom gärna med tankar, frågor, synpunkter!

/ErikJA

 

Tredje huvudstycket: Herrens bön

Vår Far, som är i himlen.

Vad betyder det?

Gud vill uppmuntra oss, att tro att han är vår Far och vi hans barn;
därför ska vi frimodigt och med förväntan be till honom, som barn kommer till en förälder de älskar.

 

Första bönen

Låt ditt namn hållas heligt.

Vad betyder det?

Guds namn är i sig självt heligt,
men vi ber i denna bön, att det ska få vara heligt också för oss.

Hur blir det så?

När Guds ord undervisas tydligt och klart och vi som Guds barn lever efter hans undervisning;
låt det bli verklighet älskade Far i himlen!
Men den som undervisar och lever annorlunda, än Guds ord säger, han kränker Guds namn hos oss;
låt inte det hända, älskade Far i himlen!

 

Andra bönen

Låt ditt rike komma.

Vad betyder det?

Guds rike kommer av sig självt utan att vi ber,
men vi ber i denna bön, att det ska komma även till oss.

Hur blir det så?

När vår Far i himlen ger oss sin helige Ande, så att vi genom hans nåd litar på Bibeln
och lever i Gud redan nu och sedan i evigheten.

 

Tredje bönen

Låt din vilja förverkligas på jorden som gör i himlen.

Vad betyder det?

Guds goda och nådefyllda vilja förverkligas oavsett om vi ber,
men vi ber i denna bön, att den ska förverkligas också hos oss.

Hur blir det så?

När Gud bryter och förhindrar all ond vilja och alla influenser från djävulen, världen och ondskan inom oss, som hindrar oss att hålla Guds namn heligt, och att hans rike kommer till oss,
och när han stärker och gör behåller oss trygga i sitt ord och i tron livet igenom.
Sådan är han goda vilja fylld av nåd.

 

Fjärde bönen

Ge oss i dag vårt bröd för dagen.

Vad betyder det?

Gud ger även utan vår bön dagligt bröd åt alla människor, till och med åt de onda,
men vi ber i denna bön, att vi ska inse att bröd för dagen är en gåva från honom, som vi bör ta emot med tacksamhet.

Vad är bröd för dagen?

Allt vi behöver för att leva,
som mat och dryck, kläder, hus och hem, arbete, ägodelar och pengar, en god man eller hustru, goda barn, goda anställda, god och trogen chef, goda ledare, god miljö, fred, hälsa, förmaningar och beröm, goda vänner, trogna grannar och mera sådant.

 

Femte bönen

Och förlåt oss våra skulder, liksom vi också förlåter dem som står i skuld till oss.

Vad betyder det?

Vi ber i denna bön, att vår Far i himlen inte ska se på våra synder och på grund av dem inte höra vår bön, för vi vet att vi varken är värda något av det vi ber om, eller ha förtjänat det;
utan att han ska ge oss alltihop av sin nåd, för vi syndar varje dag på många sätt och förtjänar straff.
Så vill också vi av hjärtat förlåta och gärna göra dem gott, som gjort illa mot oss.

 

Sjätte bönen

Och för oss inte in i frestelse.

Vad betyder det?

Gud frestar ingen,
men vi ber i denna bön, att Gud ska beskydda och bevara oss, så att djävulen, världen och ondskan inom oss inte ska lura oss in i otro, förtvivlan och andra svåra synder och dåliga vanor,
och vi ber att vi, om frestelserna dyker upp inte ska låta oss övervinnas utan strida mot dem och förbli segrare till slutet.

 

Sjunde bönen

Utan rädda oss från ondskan.

Vad betyder det?

Slutligen ber vi i denna bön, att vår Far i himlen ska rädda oss ifrån allt ont och farligt både till kropp och själ
och till sist, när vår sista stund här kommer, ge oss en god död och i sin nåd hämta oss från jorden mörker till himlen ljus.

 

Amen.

Vad betyder det?

Att jag kan vara säker på, att sådana böner gillar vår Far i himlen och han lyssnar till dem;
han har ju själv befallt oss att be så och han har lovat, att han vill höra på oss.
Amen, amen, det är: så ska det verkligheten bli.

3 reaktioner till “Luthers lilla katekes”

 1. Jag förstår att Du får många synpunkter, men jag vill uppmuntra Dig att fortsätta. Vissa mindre språkliga justeringar kan kanske tillföras ytterligare.
  Sjätte och sjunde bönerna har bra överensstämmelse med ”gamla” Fader vår och goda bibelöversättningar.

 2. Jag tror inte att katekesen är ett föråldrat pedagogiskt verktyg men den behöver revideras.Mycket bra initiativ!
  Dock är det inte förtjänstfullt att inte använda översättningar eller varianter av Fader vår, buden, trosbekännelser och bibelcitat som inte återfinns i någon nuvarande bibelöversättning eller liturgi ( här tänker jag på katekesens genomgång av sakramenten). Den version av vår Fader som du återger finns, så vitt jag vet, inte i någon översättning. Kör rakt av på Vår Far eller Fader vår.
  Det är viktigt att inte glömma att en av katekesens syften från början var att också föra läsaren in i kännedom och förståelse av bibelordet och gudstjänstens språk. Men som sagt: Initiativet är mycket lovvärt.

  1. Tack Henrik för uppmuntran. Och för att du lyfter en viktig fråga om vilka versioner/översättningar som ska användas.
   Skälen FÖR att använda vedertagna versioner pekar du på tydligt.
   MOT dessa kan ställas två skäl. Dels att vi i svensk kristenhet använder flera versioner/översättningar och att välja en skulle möjligen minska möjligheterna till spridning och dels att också de vedertagna versionerna i sitt språk är sådant att en svensk tonåring inte självklart förstår: ”För er utgiven och utgjutet” blir ”gavs för er skull och rann för er skull”.
   Dessa skäl gör att jag ändå lutar åt att det kan vara värt att revidera också de delar av katekesen som hämtats från annat håll.

Lämna ett svar till Henrik Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved