Måla Jesus

De senaste två söndagarna har vi sjungit sången ”Måla Jesus” i ELM Örkelljunga. En fartfyllt, ganska ny kristen barnsång (om det nu finns barn- respektive vuxensånger). Den finns inte i ELMs sångbok Lova Herren, men den fångar på ett fantastiskt sätt upp den helige Andes viktigaste uppgift.

Sången är en bön om att den helige Ande ska måla Jesus i brinnande färger och himmelska toner, att han ska använda mitt hjärta som en tavelduk för detta porträtt. Sångförfattaren Niklas Hallman har fångat upp Paulus bildspråk i Galaterbrevet 3:1: Ni fick ju Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst.

Förra söndagen predikade jag. Det föreslagna temat för söndagen före pingst var ”Hjälparen kommer”. Gott att före predikan få be bönen om att Hjälparen, som Jesus säger kommer för att vittna om mig(Joh 15:26), ska måla Jesus.

Som predikant är det ju min bön, min längtan, att Jesus ska bli tydligt, komma nära, den som lyssnar. Det kan inte jag åstadkomma genom min predikan om inte Hjälparen, Anden, är med i förberedelsen, i framförandet och i mottagandet.

Ny vecka innebär nya arbetsuppgifter. Och jag har så smått börjat förbereda nästa söndags predikningar. Då är det gott att sätta på ”Måla Jesus” på Spotify i bakgrunden.

 

Helig Ande, måla Jesus nu

Måla Jesus i brinnande färger och himmelska toner

Så jag förstår vem du verkligen är

Måla Jesus

Jag vill se hans porträtt,

Vill se mer än en siluett,

Måla Jesus för mig!

 

/ErikJA

(”Måla Jesus finns på Spotify att lyssna till och på DavidMedia om du vill köpa noten.)

 

 

 

3 reaktioner till “Måla Jesus”

 1. Jag kom att tänka på Lova Herren nr 78:

  ”Du härlighets låga och eviga ljus
  låt falla från höjden en stråle
  Kom, skingra vårt mörker, bortrensa vårt grus,
  Din Ande för ögon oss måle Dig
  Jesus med livliga färger!”

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved