Medarbetare, med-arbetare, medarbet-are – i/av nåd.

Medarbetare, med-arbetare, medarbet-are – i/av nåd.

ELM-BV arrangerade medarbetaredagar för anställda i ELM-sfären 11-12 januari på Åhus.
Vi var samlade under temat: ”med nåden som drivkraft” och missionsledare Erik och missionssekreterare Rakel undervisade om olika delar av detta stora tema.
Det var gott att ha ett sådant tema i uppstarten av ett nytt arbetsår och jag tror många med mig tog med sig intryck av nådens storhet, dess helt avgörande karaktär för kristenlivet och hur det formar min syn på människorna runt mig.
Framför allt blev perspektiven igen riktade där de ska vara, på Kristus och hans verk för oss, istället för på oss själva, vår tjänst eller något annat och det blev därför nåd-iga dagar.
Nåden är där vi får hämta kraft för året som ligger framför och Gud uppmanar oss:

”Mitt barn, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus.” – 2 Tim 2:1

Samtidig blev det också allvarligt att det finns en möjlighet att gå miste om allt detta härliga, den nåd som vi kan ”stå i” och som Paulus beskriver Gud lät flöda över oss (Ef 1:8).
Därför blev Paulus uppmaning en förmaning till oss alla och något som jag vill rikta till alla medarbetare i Kristus, såväl hel-/deltidsanställda som frivilliga medarbetare i Guds rike:

”Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta.” – 2 Kor 6:1

1 reaktion till “Medarbetare, med-arbetare, medarbet-are – i/av nåd.”

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved