Till Liv – missionstidning

ELM ger ut tidningen Till Liv (11 nr/år) som handlar om Jesus och tron på Gud, livet som kristen, mission, aktuella livsfrågor mm.

Besök gärna Till Livs hemsida www.tillliv.se och läs mer om tidningen. Du kan även läsa äldre artiklar, söka på skribenter och ämnen samt prenumerera på tidningen. Du kan även få tidningen som taltidning eller pdf. Till Liv ger även ut fördjupningsbilagan Begrunda.

Mattias Lindström, redaktör för Till Liv

Till Liv vill genom undervisning

 • visa på Bibelns trovärdighet och förmåga att ge svar – till Liv

  Till Liv 2016 06
  Deadline för annonser är den 1:e i månaden före utgivning.
 • ge fördjupad kunskap om Bibeln och den kristna tron
 • väcka en längtan efter att lära känna honom allt mer

 

Till Liv vill genom reportage och personliga vittnesbörd

 • skildra den verksamhet som ELM har i Sverige
 • skildra pågående mission utomlands och arbetet i några samarbetskyrkor
 • göra oss frimodiga att sprida evangelium om Jesus Kristus, vår Frälsare
 • låta nutida lärjungar berätta om vad det innebär att följa Jesus

 

Till Liv vill genom utblickar i vår samtid

 • spegla lite av vad som händer i kristenhet och samhälle i Sverige i dag
 • visa hur det kan påverka våra liv och vår tro
 • ställa det i relation till Bibelns undervisning och ge vägledning

 

Till Liv vill i sin annonsbilaga

 • informera om möten, sång- och musikarrangemang, temadagar, läger.

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved