Missionärsvälsignelse i Göteborg

Missionärsvälsignelse i Göteborg

Igår, söndagen den 25 februari, var det en förbönsstund för våra blivande missionärer Lisa, Hjalmar och Erik Unosson, samt deras ännu ofödda barn.

Efter predikan i Sankt Pauli kyrka i Göteborg fick Lisa och Hjalmar komma fram till altarringen där präster i församlingen, anställda i ELM samt representanter för kyrkfolket lade händerna på dem och bad för deras kommande missionärsinsats.

Vid det efterföljande kyrkkaffet höll Erik Andersson ett kort anförande över ämnet: ”Vad har mission med mig att göra?” och Rakel Smetana informerade om ELMs mission i Peru.
Lisa och Hjalmar berätta om  ”Något om vår väg fram till beslut och vad vi ska göra.”

Dagen var välbesökt och församlingen var engagerad och gav ett intryck av att vilja följa ”sina” missionärer i förbön.

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved