Missionerad, men inte evangeliserad

Missionerad, men inte evangeliserad

 

Kyrkan är mest en byggnad som man passerar på väg någon annanstansPå söndag – reformationsdagen – ska jag predika. När jag höll på att förbereda min predikan letade jag fram en festskrift som överlämnades till biskop Gärtner i samband med dennes 60-årsdag. Jag visste att bland bidragen i boken fanns ett av Bengt Pleijel om tips för den dagliga bibelläsningen. Något av det kommer jag också använda på söndag i förkunnelsen.

Men i samma bok fann jag en artikel om kristendomen i Latinamerika. Dåvarande missionsdirektorn Biörn Fjärstedt (senare biskop på Gotland) hade funderat över varför den romersk-katolska kyrkans misslyckande i Latinamerika.

Ett avsnitt i artikeln tycker jag är en fullständigt lysande beskrivning av det jag som tidigare Perumissionär många gånger försökt förklara:

Kristen kontinent men inte evangeliserad

Var börjar man om, när man börjar om, efter en så förödande historia mellan kyrka och folk som den i Latinamerika? Det är ju nämligen så att kyrkans förankring i folket är svag, fotfästet osäkert, förtroendet tunt. Den latinamerikanska kristningsmodellen börjar s a s ovanifrån och lägger ut en kyrkostruktur, så att mässplatser och präster finns över ett givet geografiskt område. Avsikten är att både människor och miljö sakta skall präglas av kristen tro, genom att den sjunker ned på djupet genom ett uthålligt bruk av evangelium på plats efter plats.

I Europa fungerade det väl och till synes i Latinamerika. Formellt är kontinenten romerskt-katolskt kristen och genom sin väldiga folkmängd kyrkans viktigaste område. Men, någonstans på djupet, just där den avgörande vändningen till förmån för den kristna tron skulle äga rum, gick något snett – eller var nära att gå snett. Vad som hände – eller händer – är ännu inte fullt avläsbart. I varje fall bröts den kristna ytan upp och man säger att kontinenten visserligen är missionerad, men inte evangeliserad. Budskapet har inte gått in.

Fjärstedts analys är klockren. Sedan delar jag inte den tilltro han (åtminstone för 30 år sedan) hyste att den s k befrielseteologi skulle kunna vara en väg att evangelisera Latinamerika.

ELM bedriver evangeliserande missionsarbete i Latinamerika, i norra Peru, av just det skäl, att evangeliet inte predikats så att människor omvänt sig och kommit till tro. Det är ett oerhört viktigt arbete, som vi vill satsa vidare på.

Du kan delta i arbete genom att be för arbetet i Chiclayo, Peru:

  • Den lokala kyrkan Iglesia Evangélica Luterana de Chiclayo och dess församlingar.
  • Missionärer Elin och Mattias Lindström och Steffen Baagø Madsen
  • Volontärerna Karin och Jonas Roslund.

Det finns behov av ytterligare medarbetare till Peru. Har du frågor omkring detta så ta kontakt med missionssekreterare Peter Storgaard (peter.storgaard[snabel-a]elmbv.se).

/ErikJA

Citatet hämtat från Fjärstedt, Biörn ’Fri kyrka för folket – lärdomar från Latinamerika’, s 152-164 i Att finna kyrkans väg. Festskrift till Bertil E Gärtner, red Sjögren P-O et al, Pro Caritate 1984.

4 reaktioner till “Missionerad, men inte evangeliserad”

  1. Ja, intressant. Funderar lite på med vilka ord situationen här i Sverige ska beskrivas? Behovet av re-formation är ju i varje fall inte mindre här än i Sydamerika – eller i Sverige och Europa för 500 år sedan.

  2. ”Missionerad men inte evangeliserad.” Detta kan även gälla Sverige. Vad beror det på? Mycken förkunnelse går idag ut på vad vi skall göra för och med varandra,men inte vad Gud har gjort för oss och vill göra med oss.Förkunnelsen har bara ett inomvärldsligt perspektiv och ser inte livet ur evighetens synpunkt vad vi skall tillbringa när gått över gränsen till evigheten. Vad som på många håll saknas i predikan är det som apostlarna framhöll när de evangeliserade,uppmaning till omvändelse och tro på Jesus som världens Frälsare. Det är dessa två moment i predikan som alltid måste finnas: uppmaning till omvändelse som resulterar i tro på Jesus. Man kan tala mycket om Jesus,som ett gott föredöme,om hans under och hans sociala verksamhet, men det räcker inte. Det är en annan sak att predika Jesus som den enda vägen till Gud.Detta framhöll Petrus när han stod inför Stora Rådet. ”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” Apg.4:12.

    Vi skall med frimodighet förkunna omvändelse och peka på Jesus som den ende Frälsaren, med andra ord: synd och nåd. Jesus kom för att frälsa syndare. Det gäller både omvända och oomvända.

  3. God analys av förhållandena i Peru. Tack för omnämnande – förbön behövs! Just omvändelseförkunnelse skulle jag gärna höra mer av från RKK i Peru.

    //Mattias

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved