Missionsvänner

Missionsvänner

Först av allt vill jag rikta ett tack till alla kära missionsvänner som jag träffat under sommaren. Det är uppmuntrande att inspireras av människor som tydligt lever i och av vad missionens Herre har att erbjuda. Guds ord formar en härlig gemenskap som innebär att man upplever sig buren och insvept i förbön.

ELM har ett sprakande missionsarbete. Våra förfäder har lagt en grund som vi får arbeta vidare med för att sedan lämna över till kommande generationer. Vi är enormt tacksamma för vad tidigare medarbetare i ELM utfört och ser det som ett stort ansvar att förvalta detta på bästa sätt. Nu står ungdomarna redo att gå in i olika uppgifter för att lära känna ELM:s missionsarbete. NUM:s ledamöter består av en härlig blandning där flera unga och glada från ELM sitter med. Lika viktigt är det att ha några ”tungviktare” från den mer erfarna delen av ELM med i NUM.

Den andliga utvecklingen går många gånger åt ett obibliskt håll. ELM har ansvar att hålla korsets fana högt. Vår bekännelse till Jesus Kristus och vad han har gjort behöver ständigt lyftas fram och betonas. Vi lever under ständig fara att ge upp vår identitet och vårt arv. Jesus har dött för alla och det som hände på Golgata gäller för hela världen. Jesus är den enda vägen till räddning. Gud är helig och rättfärdig. Gud är även kärleksfull och förlåtande. En rätt teologi kommer inte av kunskap och fördömande av andra. En rätt teologi kommer av Guds Ande som hela tiden pekar på Jesus. Människans synd måste lyftas fram som ett hot mot evig räddning. Jesu Kristi blod renar och har renat oss alla till ett evigt liv i himlen. Missionsarbete får aldrig enbart bli projekt. Låt oss påminna varandra om vad som hände när Jesus dog. Tron kommer när förkunnelsen handlar om Jesus.

Därför är det just i vår tid en fröjd att samarbeta med kyrkor i olika delar av världen som vill framhålla evangeliet klart och tydligt. Kyrkor som inte lägger sig för påtryckningar från rika, avfallna kyrkor i andra delar av världen. Mission i retur är ett område som NUM prioriterar. Vi står helt plötsligt som mottagare av den välsignelse som kommer från Guds folk. Välsignelse som tidigare utgått från Sverige genom missionärer. Guds ord har predikats och tagits emot av människor i andra världsdelar. Flera församlingar i Göteborgs-trakten har regelbundet besök från vänner från Etiopien. De har upptäckt att det finns glädje och framgång i mötet med trosvissa och frimodiga vänner från just Etiopien.

Om några månader har ELM glädjen att välkomna en delegation från den lutherska kyrkan i Etiopien. Ungdomar, missionsgårdar, privat personer har redan hört av sig med intresse att boka in dessa kära vänner. Tanken är att de aktivt skall delta i undervisning, bön, förbön för sjuka och trötta, uppmuntran som skickas rakt in i en kristenhet i Sverige som kämpar med problem. Missionsvänner möter missionsvänner. På ett konkret sätt får vi be att detta blir en försmak av himlen. Vi behöver inte tänka att vi måste rekrytera talare och inspiratörer från andra kyrkor och samfund. Vi äger en innerlig gemenskap med vänner i våra samarbetskyrkor. De har något som vi äger brist på i vårt land. De tror på en allsmäktig Gud som har all makt i himlen och på jorden. Varför inte tacka ja till ett så förmånligt erbjudande.

I nuläget planerar vi en resa till Etiopien. Tack för att Du finns med i förbön. Under slutet av oktober kommer vi att besöka viktiga platser där den lutherska kyrkan är verksam. Vi kommer även att hälsa på våra volontärer i Etiopien, Hanna Petersson och Hanna Johansson. Vidare lämnar vi Henrik och Margrethe Højlund i Asella som kommer att vara verksamma där under några veckor. Henrik, teolog, kommer att undervisa på seminariet som startat en ny treårs kurs. Margrethe, psykolog, kommer att hjälpa till vid barnhemmet.

Från Kenya meddelas att gästhuset vid barnhemmet i Nakuru snart är färdigt. Då finns det möjlighet att bo och arbeta på plats för kommande volontärer. Kanske just Du vill ge fyra månader av Ditt liv till barnhemmet?

Generalsekretaren i den evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea Temeshgen Berhane, som besökte Sverige i juni, hälsar och tackar. Han utrycker sin stora glädje över att ELM vill stå med i kyrkans arbete.

I slutet av veckan är det dags för NUM. Nämnden för utlandsmission har många viktiga punkter på dagordningen. Tack för att Du finns med i förbön för allt som kommer att behandlas.

Jonny Bjuremo

1 reaktion till “Missionsvänner”

  1. Tack Jonny för en inspirerande blogg.Det är med glädje jag instämmer i vad du skriver om grunden för all mission. Grunden som är Jesus den håller i alla tider, även om vi skulle uppleva förföljelse. Jesus är lovat att inte överge oss.
    Upp.3:8: ”Jag känner dina gärningar. Se,jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.”

    Detta löfte får vi ta till oss att dörren är öppen och att Ordet skall bevara oss.

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved