Nordiskt Inremissionsråd, Reykjavik (3)

Nordiskt Inremissionsråd, Reykjavik (3)

I förmiddags fick jag var med och fira gudstjänst i Grensáskirkja, Reykjavik. Isländskan må vara släkt med svenskan, men jag fårstår inte mycket av den varken i tal eller skrift. Så jag var glad att predikan var på engelska (med tolkning till isländska). Leif Nummela, från Finska Folkmissionen predikade.

NIR Skuli
Skúli Svarvarsson

Men det märkliga är att trots att jag inte förstod mycket av orden i gudstjänsten i övrigt så kände jag mig inte främmande, utan kanske mer hemma, än jag gjort någonstans under de här dagarna på Island. Där jag satt i bänken med en kollega från Färöarna på en sidan och en dansk missionärskollega tillika vän från åren i Peru på andra sidan och följde med i gudstjänsten vars moment och ordning var ganska lik en svensk gudstjänst upplevde jag en känsla samhörighet med Kristus och hans världsvida kyrka.

Eftermiddagen ägnades åt Nordiskt Inremissionsråds egentliga rådsmöte. Sådant som vi i Norden är ganska bra på: Inledning, närvaro, val av ordförande, sekreterare, justerare, godkännande av dagordning… Avgående ordförande Görans Stenlund ledde det hela på ett mycket strukturerat sätt. Ordförandeskapet i NIR roterar mellan länderna och denna gång kunde inte ”Sverige komma undan” (som någon uttryckte det. Stefan Holmström valdes till NIRs ordförande för den kommande treårsperioden och undertecknad blev sekreterare eftersom stadgarna föreskriver att ordförandelandet också ska ta hand om sekreterarposten. Jag ser framemot att få mer inblickar i och inspiration från inremissionsarbete i våra nordiska grannländer.

Och aftonen var en Icelandic Night med inblickar i Islands historia, gemensam sång på isländska, med mera. Tidigare kenyamissionären Skúli Svarvarsson avslutade med en befriande aftonbön, i vilken han pekade på att vi får komma till Jesus gång på gång och lägga av våra bördor. ”Unload before going to work. Only with peace in our hearts we can bring peace to others.”

/ErikJA

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved