Ny vägledning från Lärorådet

Ny vägledning från Lärorådet

På sitt senaste sammanträde beslutade ELMs Läroråd att godkänna en vägledning till god ekumenik. Texterna finns nu att läsa på https://www.elmbv.se/om-elm/laroradet/

Bekännande kristna är i minoritet i Sverige vilket gör det naturligt för oss att närma oss andra som har ett stort förtroende för Bibeln, som betonar omvändelse, syndernas förlåtelse, Jesus som Herre, mission m.m. Jesus kallar oss till enhet och som hans lärjungar är det vår uppgift att bidra till den enheten.

Samtidigt kallar oss Guds ord också till att söka sanningen, att bevara läran och att kämpa för vår tro. Det innebär att vi måste göra avgränsningar också mot andra kristna.

Dessutom måste vi ta hänsyn till vår historia och reflektera över vad ELMs stadgar betyder, hur tidigare ledningar har hanterat frågorna och hur vi på ett klokt och ansvarsfullt sätt verkar i kontinuitet med vår historia.

Det är i dessa frågeställningar som Lärorådets text till ge vägledning. Texten finns i två versioner, en längre och en kortare. Den längre innehåller en utförligare genomgång av ELMs huvudparagraf i stadgarna, tidigare verksamhetsprinciper och en mer utvecklad beskrivning av vad ekumenik är för något och vad Bibeln har att säga i frågan. Den mest praktiska delen av vägledningen är dock den sista punkten som ger konkreta råd i vad man särskilt bör tänka på när man överväger diverse ekumeniska samarbeten. Huvudpoängen i Lärorådets vägledning är att man bör vara mer restriktiv ju närmare kärnverksamheten man kommer, och att man på motsvarande sätt kan vara mer öppen ju längre ifrån kärnverksamheten man kommer. Allt detta utvecklas i dokumentet.

Välkommen att läsa och diskutera!

Lärorådet

 

4 reaktioner till “Ny vägledning från Lärorådet”

 1. Jag har faktiskt tagit mig igenom hela den långa vägledningen… Och jag är beklämd. Detta forum har ju inte utrymme för några långa haranger så jag nöjer mig med att i korthet peka på ämbetsfrågan och bibeltroheten.

  Man skriver ”idag är dock inte frågan med nödvändighet en skiljelinje på samma sätt mellan bibeltrohet och liberalteologi som den var tidigare. Argumenten har slipats och debatten förändrats så att det är fullt möjligt att möta dogmatiskt och bibelförankrade kristna som samtidigt utifrån Skriften argumenterar för att också kvinnor bör tillåtas predika och vara ämbetsbärare”.

  HUR har man kommit till den slutsatsen? Låt vara att det kanske mest var uttalade liberalteologer som förespråkade kvinnliga präster på 1900-talet. Men om det var emot Guds Ord då så är det emot Guds Ord idag. Det ändras inte av att den som förespråkar det kallar sig – och kanske också upplevs – bibeltrogen. Det blir endast mer försåtligt så…

 2. Hej Jan!
  Vår poäng med det citerade stycket är att det inte går att dra en gräns på samma tydliga sätt idag mellan kristna, baserat på ämbetsfrågan, som man har kunnat göra tidigare. Jag själv möter många kristna i olika sammanhang som älskar Bibeln som Guds ord med full auktoritet (de skulle troligtvis lägga till ”i allt den lär”), som framhåller Jesus som enda vägen till frälsning, som menar att synd och nåd och omvändelse måste predikas, att mission är nödvändigt och att människor kommer att gå evigt förlorade om de inte genom tron tar emot Jesus som sin frälsare. Och ändå kommer dessa människor till en annan slutsats i ämbetsfrågan. Jag tror att de har fel och argumenterar gärna för det, och jag kan tycka att deras argument är bättre eller sämre, men de är inte liberalteologiska. Det är poängen med det citerade stycket.

  Vänliga hälsningar,
  Daniel

 3. Lärorådets vägledning i frågor som rör ekumeniken är ett gediget arbete. Vi behöver denna grundliga behandling av detta svåra ämne och jag vill tacka Er i Lärorådet för den saklighet och noggrannhet som präglar skrivningen.
  Det gäller både när Ni sett tillbaka och när Ni ger goda råd enligt Bibeln och den lutherska bekännelsen hur vi bör handla enskilt och i våra föreningar/församlingar i frågan om ekumenik. Guds ord är och måste vara vår ledstjärna. Må Gud hjälpa oss att handla rätt i vårt förhållande till bröder och systrar i tron. Gud välsigne Er i Lärorådet! Ef 4:1-6.

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved