Nya utvalda artiklar på Begrunda-sidan och mera ID

Nya utvalda artiklar på Begrunda-sidan och mera ID

I slutet av augusti hade vi tidningsmakare och tidningsnämnden vårt årliga stora möte. Det är alltid lika roligt att träffas, samtala om gemensamma angelägenheter och höra vad som hänt sen sist.

För Begrundas del hade vi i redaktionsrådet möjlighet att tala om innehållet i höstens nummer (utg.dag 1 nov) och vad som skulle kunna vara med i nr 1-2013. Det är gott att det är många som kan tänka sig att bidra med artiklar. Vi fick också en pratstund med ansvarig utgivare och med redaktionen för Till Liv.

När vi skildes åt till lördag lunch (26.8) kunde vi konstatera att flera av oss efter mötet hade predikan att förbereda till söndagen. Jag gladde mig åt all villighet och alla tillfällen vi har att räcka evangeliets ord till människor – oavsett om de känner Herren eller inte.

Jag vill också berätta att några av artiklarna i Begrunda nr 1-2011 och 2-2011 valts ut för publicering på nätet, Begrunda. (Klicka bara på länken!) Denna gång är det bidrag från Sam-Arne Nilsson, Bengt Hägglund, Lars-Åke Nilsson och undertecknad som gjorts tillgängliga med respektive författares tillstånd.

I Begrundas arkiv finns så gott som samtliga artiklar utlagda från start till och med år 2009. Det är enkelt för den som letar efter en artikel att hitta den genom att söka på titel eller författare. Artiklar från 2010 års publicering kommer att läggas ut efter årsskiftet.

I det senaste numret av Begrunda (nr 1-2012) hade vi med en artikel om Intelligent Design (ID) av Mats Selander. Jag kan tipsa om att i somras fanns flera artiklar i ämnet utlagda på nätet skrivna av Per Landgren (idé- och lärdomshistoriker).

Bakgrunden till artiklarna var Landgrens medverkan vid Claphaminstitutets seminarium om ID under Almedalsveckan på Gotland och de reaktioner som följde på det. Den första artikeln heter Beklämmande missuppfattningar om Intelligent Design, den andra Mina kritiker visar på beröringsskräcken för Intelligent Design och den tredje Intelligent Design kan användas som en arbetshypotes.

Artiklarna – med många kommentarer – är klart läsvärda men ger också talrika bevis på den ofta tråkiga tonen i debatten. Per Landgren skriver sakligt men bemöts ofta osakligt och respektlöst. Varför?

Peter Henrysson
Red. för Begrunda

6 reaktioner till “Nya utvalda artiklar på Begrunda-sidan och mera ID”

 1. Varför? För att han ifrågasätter sådant som helt enkelt inte får ifrågasättas… Ef 6:12. De följande verserna (ffa v 14) är ju just vad Per L m.fl. på Clapham vill göra så då blir ju följden ganska naturlig. Inget att förvånas över, men inget heller att skrämmas av. Herren är Gud!

 2. Nej. Landgren skriver inte särskilt sakligt och håller emellanåt dessutom en ganska otrevlig ton. T.ex
  ”Jag har ingen anledning att betvivla att Per Mikael Nilsson vetenskapliga arbeten håller måttet, men han har inte direkt levt upp till epitetet historiker i denna debatt om ID. Snarare tycks hans egen trosuppfattning lockat honom att begå en del misstag, som försämrat möjligheterna till en konstruktiv diskussion.”
  Ett ganska desperat påhopp från Landgrens sida. Det är bara att läsa artiklarna så ser man att det är Landgren som står för respektlösheten.

 3. Kan inte hålla med om att det anförda citatet är vare sig otrevligt eller desperat, och definitivt inte i jämförelse med mycket av vad som förekommer i kommentarerna till nämnda artiklar. Instämmer gärna i Johnny Liljas rekommendation att läsa artiklarna (och kommentarerna), men för att sen _själv_ bilda sig en uppfattning om vem som står för respektlösheten.

 4. Det bästa sättet. Att hävda att motståndaren begått misstag istf att påpeka dessa ”misstag” tycker jag är dålig debattnivå. Jacob Lundgrens sakliga kritik kallar Landgren för ”okunnig propaganda”. Ganska osmakligt. Landgren har väldigt svårt att få ur sig på vilket sätt hans motståndare har fel och VAD ID egentligen är. Till slut får han ur sig att ID ”kan användas som hypotes”. Han är klok nog att förstå att ID inte håller som teori. Med brasklappen ”kan användas som…” svär han sig också fri från att behöva försvara att ID ens uppfyller kriterierna som hypotes. En reträtt i panik.

 5. Läser Jakob Lundgrens artikel ”Kreationismen har ingen plats i skolan, KD!” och försöker förgäves hitta den sakliga kritik mot ID som tydligen ska finnas där. Får väl be om hjälp från Johnny Lilja med att hitta den. Däremot finns det gott om exempel på en politiker som försöker ta politiska poäng på en politisk motståndare genom att associera denne med något ”skrämmande”, något ”icke-vetenskapligt”, något omodernt och andra negativa epitet. Ett inte helt ovanligt (om än trist) grepp i den politiska debatten.

  Att det är svårt för Landgren att få ur sig vad ID egentligen är är nog inte så konstigt när ingen verkar det minsta intresserad av att ställa den frågan. Så gott som alla kommentatorer (med några enstaka undantag) verkar redan ha mycket klart för sig vad ID är: något ovetenskapligt, ett skämt, något jämförbart med tomtar och troll, något för galenpannor, o.s.v. Men visst håller jag med om att nivån på en sådan debatt blir beklämmande låg.

 6. T.ex:
  ”Intelligent Design (ID), eller kreationism som det också är känt som, är en teori som bygger på att liv inte utvecklats genom naturligt urval och evolution utan att någon högre varelse haft ett finger med i spelet. Det är inte en vetenskaplig teori och de enda ”bevisen” kreationister tenderar att komma med är kritik mot delar av evolutionsteorin. Oftast är kritiken grundad i missförstånd av teorin eller ouppdaterad information. Även synen på att kritik av en teori skulle utgöra bevis för en annan är felaktig.”
  I högsta grad stringent och sakligt!

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved