Nyheter

Välkommen till ELMs årskonferens 2023 på den vackra lägergården Falketorp på Vikbolandet. Vi ser fram emot god undervisning, härlig lovsång och gemenskap. Huvudtalare är Frank Ole Thoresen, rektor på Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo. Medverkar

Läs mer

Den 5-7 januari hölls det predikantdagar för nyligen kallade predikanter i Roseniuskyrkan, Stockholm. På agendan stod framförallt undervisning om predikan från narrativa texter (berättelser), men även att utforska vad en predikant är och gör.   Vad är

Läs mer

Tack!

2023-01-05

Stort tack! Nu är allt räknat och vi kan glatt meddela att vi tillsammans lyckats samla in 350 234 kronor under julkampanjen. Återigen ett stort, varmt tack till alla er som

Läs mer

Bönevecka 2023

2023-01-03

Den 9-15 januari är det ELMs bönevecka. Bönen är startpunkten för allt missionsarbete och därför vill börja 2023 med att samla hela ELM-sfären i bön. Vi vill uppmuntra er som förening/församling och du som enskild individ att under

Läs mer

Tack för era gåvor! Så här i slutet av året vill vi rikta ett speciellt tack till alla som varje månad regelbundet ger till ELM. Dessa månadsgåvor är mycket viktiga för att vi ska

Läs mer

Ge Vidare ELMs julkampanj ”Ge Vidare” har dragit igång. Orden fångar en stor del av vad vårt uppdrag är som lärjungar, i väntan på Jesus andra ankomst. I månadens nummer av kompassen kan du läsa om

Läs mer

Böneupprop

2022-11-29

BÖNEUPPROP Det finns ett uppdrag att slutföra. Gud har i alla tider varit initiativtagaren till att söka upp och frälsa människor som riskerar att gå förlorade. ELM har varit medarbetare i det uppdraget i mer än

Läs mer

Rapport från styrelsen i ELM - november Styrelsen och dess adjungerade samlades den 11–12 november. Denna gång i Stockholm i läkarhuset på Odenplan. Vi började vårt sammanträde med Jes 55. Vår Gud är källan till mat

Läs mer

  Vi fortsätter att be för Sverige den tredje torsdagen varje månad. Huvudsyftet med detta är att be för Sverige och att be om väckelse och vägledning för ELMs Sverigemission. Det får framförallt vara ett rop till Gud att förbarma sig över

Läs mer

Amani i Peru I månadens nummer av Kompassen får vi höra Olof och Benedikte berätta om lanseringen av Amani i Peru, och Rakel om missionsarbetet i landet Amani - En workshop om fred och försoning efter stamkonflikter

Läs mer

Vad gör NUM? Herren agerar – och vi får vara med! En gråmulen oktoberhelg var vi i NUM (ELM:s nämnd för utlandsmission) samlade till ”hybridmöte”, som det heter i digitalåldern – med fem på plats i Strandhems bibliotek och

Läs mer

  I början av april nästa år anordnar ELM återigen en unik Moveresa till Främre Asien för dig som är mellan 18 och 35 år. Under en dryg veckas tid kommer du att varva undervisning, bön och lovsång med spännande dagsutflykter, besök

Läs mer

Vi fortsätter att be för Sverige den tredje torsdagen varje månad. Huvudsyftet med detta är att be för Sverige och att be om väckelse och vägledning för ELMs Sverigemission. Det får framförallt vara ett rop till Gud att förbarma sig över

Läs mer

Utåtriktad verksamhet i advents- och juletid Låt oss inspirera varandra För en geografiskt utspridd missionsrörelse som ELM är det viktigt att samarbeta, inte bara i utlandsmissionen, men också i missionen i vårt eget land. Tillsammans får vi

Läs mer

Resa till Etiopen med anledning av 100-årsjubileet Idag, torsdagen 6:e oktober, åker Henrik Nilsson (ordförande), Daniel Ringdahl (missionsledare) och Johannes Heule (missionssekreterare) ner till Addis Abeba. De kommer där att representera ELM i jubileumsfirandet av hundra års missionsverksamhet

Läs mer

Rapport från styrelsen i ELM - september Så var det dags för höstens första sammanträde med styrelsen. Ett nytt ansikte har vi i styrelsen efter Årsmötet, Daniel Karlsson, Stockholm. I övrigt inga byten av ledamöter. Sammanträde hölls på

Läs mer

Volontärer till Peru! Vi kan nu glädjande presentera att vi har två aktuella volontärer till Peru, Louise Grysbaek Hvass som skickas ut av ELM Danmark, och Hanna Nilsson från oss här i Sverige. Hanna åker ut till Peru

Läs mer

Visionsresa på Nordcypern I månadens nummer av Kompassen berättar SAM om en resa till Nordcypern (NC) som de gjorde i maj. Det var med förväntan och spänning vi accepterade inbjudan att få följa med till ännu ett

Läs mer

Rapport från NUM

2022-09-05

NUMs första sammanträde efter årsmötet hölls på Strandhem 27 och 28 augusti Som vanligt blev vi väl mottagna på Strandhem. Thomas Nilsson och köket hade fullt upp att serva de här två dagarna. Samtidigt med oss fylldes lokalerna

Läs mer

Välkommen till ELMSyds sommarmöte 2022 på Strandhem! Fredag 18.30-20.30 - Missionsbefallningen i Sverige och världen Välkommen till en kväll om missionen i Sverige och utomlands. Det blir predikan av Stefan Ekström. Våra volontärer berättar om

Läs mer

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved