Nyheter

Rapport och information från styrelsen i ELM - februari Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än. Men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger

Läs mer

Välkommen tisdagen den 5 mars 19.00-20.30 till ett digitalt panelsamtal om Sverigemission. I panelen finner ni några deltagare och några medverkande i den kurs ELM anordnade i höstas i att dela tron, Rustad.

Läs mer

Rapport från Nämnden för utlandsmission - januari   Den 12 till 13 januari hade NUM sitt första möte för 2024. Denna gång var det ett helt digitalt sammanträde och vi fick mötas över Zoom. Även om det är lite tråkigare

Läs mer

Välkommen till en konferensdag om mission i Sverige! Allt färre människor i Sverige bekänner sig till Jesus Kristus. Samtidigt har han kallat oss och sänt oss som människofiskare. Den här dagen handlar om att nå ut med

Läs mer

Välkommen till ELMs årskonferens 2024. I år bjuds vi till Åhus missionsgård och ELF Kristianstad. Vi kommer få ta del av undervisning, sång, seminarier, samtal och gemenskap. Huvudtalare är Per Munch, tidigare präst på Bornholm,

Läs mer

Mer information om dagen kommer, men skriv redan nu upp datumet! Arrangeras av ELM riks, ELM Syd och ELU. Tidigare teman table, th, td {border: 0px solid #ddd; border-collapse: collapse;}table.center {margin-left: auto; margin-right: auto;} .button {

Läs mer

  Strandhems Bibel- och lärjungaskola reste under höstens missionsresa till Peru. Daniel Lyckander, kursföreståndare på bibelskolan, berättar vad resan betytt för deltagarna och för människor på plats. Under ett år på Strandhem ingår en ungefär tre veckor

Läs mer

Välkommen till ELMs årskonferens 2024!   I år bjuds vi till Åhus missionsgård och ELF Kristianstad. Vi kommer få ta del av undervisning, sång, seminarier, samtal och gemenskap. Årskonferensen är för alla åldrar och det kommer att vara särskilda samlingar för barnen. Mer information och

Läs mer

Bönevecka 2024

2024-01-03

Bönen är startpunkten för allt missionsarbete och därför vill börja 2024 med att samla hela ELM-sfären i bön. Vi vill uppmuntra er som förening/församling att komma samman under denna vecka, och be för vår värld,

Läs mer

  ELM hade glädjen att gästas av två eritreanska trossyskon från Evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea (ELCE). I månadens Kompassen kan du läsa om deras besök, och hur läget är i kyrkan. Vi rullar genom ett snöklätt Skåne

Läs mer

Rapport från Nämnden för utlandsmission - oktober   NUM har återigen haft förmånen att samlas. 20-21 oktober sammanträdde vi på Strandhems Missionsgård, där ett gäng var fysiskt närvarande och några satt uppkopplade via länk. Det var härligt att få träffas

Läs mer

Böneupprop

2023-11-17

BÖNEUPPROP Det finns ett uppdrag att slutföra. Gud har i alla tider varit initiativtagaren till att söka upp och frälsa människor som riskerar att gå förlorade. ELM har varit medarbetare i det uppdraget i mer än

Läs mer

  I månadens nummer av Kompassen berättar SAM om det bönenätverk de startat för att be för arbetet i Främre Asien. För allt arbete i Guds rike är bönen viktig. Jesus uppmanar oss gång på gång att

Läs mer

Rapport och information från styrelsen i ELM - november Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus, för Guds härlighet lyser upp den och dess lampa är Lammet. (Upp. 21:23) Vi lät oss påminnas om

Läs mer

Missionskväll

2023-11-14

Välkommen till en missionskväll på Strandhem i Örkelljunga! Det blir inslag från alla våra fält, Främre Asien, Peru och Östafrika. Ta med en vän och hör vad Herren gör runt om i världen! Vi får besök

Läs mer

  OM TJÄNSTEN Tidskriften Till Liv finns till för att människor ska kunna lära känna Jesus och växa i sitt lärjungaskap, med ett särskilt fokus på mission i såväl Sverige som utlandet. Redaktören har ett avgörande inflytande

Läs mer

  Under hösten ger ELM en kurs i att dela tron - RUSTAD. Cirka 170 personer anmälde sig till kursen. Kursen består av sju digitala träffar. Jag ringde upp Maggan Andersson i Örkelljunga efter den tredje träffen och vi

Läs mer

Rapport och information från styrelsen i ELM - september Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han öppnat för oss

Läs mer

Rapport från Nämnden för utlandsmission - augusti   Den 18-19 augusti samlades NUM för ett möte på Åhus missionsgård. Samtliga ledamöter hade möjlighet att närvara åtminstone delar av helgen. Nämnden välkomnade två nya ledamöter, Lovisa Andersson och Maria Rubenson, och

Läs mer

  I höst sänder ELM & ELU ut rekordmånga volontärer genom det gemensamma missionskonceptet Move. I mitten av augusti inleddes volontärskapet med en introduktionskurs på Strandhem. Månadens kompassen handlar om förberedelserna inför volontärskapet, och varför vi skickar ut volontärer.

Läs mer

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved