Nyheter

Rapport från Nämnden för utlandsmission - augusti   Den 18-19 augusti samlades NUM för ett möte på Åhus missionsgård. Samtliga ledamöter hade möjlighet att närvara åtminstone delar av helgen. Nämnden välkomnade två nya ledamöter, Lovisa Andersson och Maria Rubenson, och

Läs mer

  I höst sänder ELM & ELU ut rekordmånga volontärer genom det gemensamma missionskonceptet Move. I mitten av augusti inleddes volontärskapet med en introduktionskurs på Strandhem. Månadens kompassen handlar om förberedelserna inför volontärskapet, och varför vi skickar ut volontärer.

Läs mer

Bär du på en längtan att få berätta om och dela din tro med människor i din vardag, men tyngs av att du inte vet hur det ska gå till, eller vart du ska börja? Hur berättar man

Läs mer

  Inom ELM-sfären arrangeras år efter år många läger. För flera är särskilt sommaren en period som associeras med läger. I Kompassens sommarnummer berättar Maria Rubenson, anställd inom ELU, om sina erfarenheter av olika läger. En sak

Läs mer

ELM är en gräsrotsrörelse som engagerar män och kvinnor, unga och gamla, och vi är beroende av att många bidrar i vår verksamhet. När det gäller predikanterna är det dock bara män som kallas – men varför är det så? Vilka är

Läs mer

Rapport och information från styrelsen i ELM - juni Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra.” (Joh

Läs mer

Välkommen till ELMs årskonferens 2023 på den vackra lägergården Falketorp på Vikbolandet. Vi ser fram emot god undervisning, härlig lovsång och gemenskap. Huvudtalare är Frank Ole Thoresen, rektor på Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo. Medverkar

Läs mer

Vårkampanjen är nu avslutad. Vi har räknat på det, och ser att ni gett hela 363 800 kronor! Vårt stora tack går ut till alla er som gett, informerat, eller på andra sätt stöttat den här

Läs mer

  Under påsken anordnade ELM och ELU (genom Move) en resa för unga vuxna till Främre Asien. Gud gjorde det till en alldeles fantastisk resa. I månadens Kompassen berättar tre av de som var med på resan, Johannes, Filippa

Läs mer

Ny kyrkolokal i Piura Ibland får våra gåvor på ett konkret och tydligt sätt göra oerhört stor skillnad. Pastor Gonzalo och församlingen i Piura, har nu tillsammans med kyrkans ledare i Chiclayo och våra utsända, hittat

Läs mer

Rapport och information från styrelsen i ELM - april Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud. (Joh 20:17b) Carl-Olof

Läs mer

Böneupprop

2023-04-17

BÖNEUPPROP Det finns ett uppdrag att slutföra. Gud har i alla tider varit initiativtagaren till att söka upp och frälsa människor som riskerar att gå förlorade. ELM har varit medarbetare i det uppdraget i mer än

Läs mer

  Coffe & Game är en gemenskap för studenter i Peru. Hanna Nilsson, ELMs Move-volontär, berättar i månadens Kompassen om verksamheten. Vi får också möta en regelbunden deltagare, Diego, som berättar vad verksamheten betyder i hans liv.

Läs mer

  Under de senaste åren har delar av Östafrika drabbats av en extrem torka. Situationen fortsätter att eskalera och riskerar att utvecklas till en humanitär katastrof där allt fler saknar tillräckligt med mat och vatten. I denna situation vill

Läs mer

Rapport och information från styrelsen i ELM - februari Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sade: "Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och

Läs mer

Rapport från NUM

2023-02-14

Rapport från Nämnden för utlandsmission - januari   NUM samlades digitalt för årets första sammanträde 13-14 januari 2023. Gunnar Åström ledde oss genom dagordningens alla ärenden. Vi hade glädjen att ha med oss två nya ledamöter: Anna-Maria Andersson, Vännäsby och

Läs mer

  Månadens nummer är en glimt in i det spännande missionsarbetet i Peru. Vår missionsekreterare Rakel Smetana är på besök i Peru, och berättar om det som blivit en nystart i Piura. Vi får ett varmt möte med Pastor

Läs mer

Den 5-7 januari hölls det predikantdagar för nyligen kallade predikanter i Roseniuskyrkan, Stockholm. På agendan stod framförallt undervisning om predikan från narrativa texter (berättelser), men även att utforska vad en predikant är och gör.   Vad är

Läs mer

Tack!

2023-01-05

Stort tack! Nu är allt räknat och vi kan glatt meddela att vi tillsammans lyckats samla in 350 234 kronor under julkampanjen. Återigen ett stort, varmt tack till alla er som

Läs mer

Bönevecka 2023

2023-01-03

Den 9-15 januari är det ELMs bönevecka. Bönen är startpunkten för allt missionsarbete och därför vill börja 2023 med att samla hela ELM-sfären i bön. Vi vill uppmuntra er som förening/församling och du som enskild individ att under

Läs mer

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved