Nyheter

Till årskonferensen fick vi hälsningar från flera ledare i våra östafrikanska samarbetskyrkor, bl.a. från den nya generalsekreteraren i Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka, EELC, Awoke Petrus. Här kan du ta del av deras hälsningar i efterhand. De är på engelska men

Läs mer

TACK!

2021-06-04

STORT TACK för er generösa kollekt under årskonferensen! Totalt samlade vi tillsammans in över 213 000 kr! Vi ber att pengarna ska bli till välsignelse! Tack för ert engagemang och var med att fortsätta bära ELM med bön och

Läs mer

Här hittar ni länkar till alla möten från årskonferensen 2021. Söndag  Gudstjänst kl. 10 https://www.youtube.com/watch?v=Koo-axVvVxU Söndagsskola https://www.youtube.com/watch?v=CyZQ452DR_o Avslutningsmöte kl. 13.30 https://www.youtube.com/watch?v=zuVwhMh0Zd8 Lördag: https://www.youtube.com/watch?v=HDf0hEykJqE Fredag: Kvällsmöte https://www.youtube.com/watch?v=LAQpxSxM1Oc Seminarier: Magnus Hagström: Lärjungaskap i praktiken https://www.youtube.com/watch?v=fwXrYF0GohQ Thor Fremmegård: Syndafall och självbild https://www.youtube.com/watch?v=EfstmGdwGHw Oskar Wikdahl: Att rusta föräldrarna https://www.youtube.com/watch?v=wmJjNTMDd5I Torsdag Kvällsmöte https://www.youtube.com/watch?v=K-elnjJKQ2c

Läs mer

Vi har ett resultat! Framtidskommissionen presenterar nu en rapport av det arbete som gjorts under hösten 2020 och våren 2021 på uppdrag av ELM:s styrelse. Kommissionen har genomfört en statistikundersökning, en enkätundersökning (inklusive djupintervjuer och processamtal) och en fallstudie

Läs mer

ELM:s organistionssekreterare Sigrid Eklund går på föräldraledighet i augusti och blir borta under hösten. I hennes frånvaro söker ELM en vikarierande organisationssekreterare som kan utföra vissa av hennes arbetsuppgifter. Läs mer på www.elmbv.se/rekrytering . Kontakta Daniel Ringdahl för frågor (daniel.ringdahl@elmbv.se

Läs mer

Framåt och bakåt – ekonomisk rapport Äntligen kan familjen Unosson återvända till Peru! Efter snart ett helt år hemma i Sverige, med anledning av pandemin, har situationen i Peru blivit tillräckligt stabil för att de ska kunna åka tillbaka

Läs mer

Det är lätt att glömma tillvarons osynliga dimensioner, men Bibeln förklarar för oss att vi befinner oss mitt i en andlig kamp. Det går inte att göra motstånd mot den onde bara genom fysiska medel utan vi måste

Läs mer

Årskonferens 2021

2021-04-29

Nu finns uppdaterat program, handlingar och årsberättelse upplagt på hemsidan. Gå in på https://www.elmbv.se/ak21/ för att läsa mer!

Läs mer

Unossons återvänder till Peru! Den 7 maj reser Lisa och Hjalmar Unosson och barnen Erik och Anneli tillbaka till sitt hem i Chiclayo norra Peru. Coronapandemin har gjort att de nu tillbringat 10 månader i Sverige. De har kunnat

Läs mer

Det första kvartalet på 2021 har passerat och sett till ELMs ekonomi har året börjat försiktigt. Gåvorna från enskilda är 45 % lägre i år (730 tkr) jämfört med förra året (1291 tkr), men då måste man samtidigt

Läs mer

BÖNEUPPROP ELM har bedrivit missionsarbete i norra Peru i närmare 30 år och framför allt i staden Chiclayo där det nu finns en evangelisk-luthersk kyrka. De senaste åtta åren har ELM tillsammans med den evangelisk-lutherska kyrkan i Chiclayo arbetat

Läs mer

Rapport från NUM

2021-03-31

Den 12-13 mars hade NUM sammanträde som var planerat att hållas på Strandhems missionsgård. Liksom flera tidigare sammanträden fick även detta hållas digitalt via Zoom. Vi, liksom samhället i stort, har nu blivit vana vid att anpassa oss

Läs mer

ELMs missionsledare Daniel Ringdahl sitter sedan några år tillbaka i styrelsen för Svenska Evangeliska Alliansen, och vid årsmötet den 6 mars 2021 blev han vald till ny ordförande. Han efterträder EFK-profilen Stefan Swärd som har varit ordförande sedan

Läs mer

ELMs missionärer i Peru har gjort ett missionsprogram där de berättar om sin vardag som missionärer, strandade i Sverige pga pandemin och i väntan på att resa tillbaka. Välkommen att ta del av programmet nedan!

Läs mer

Planeringen för ELMs årskonferens 2021 är i full gång, läs mer och håll dig uppdaterad på: www.elmbv.se/ak21

Läs mer

Avslut Stefan och Birgitte Olsen   I nära samråd med Stefan och Birgitte Olsen och ELM Danmark har ELM valt att avsluta Olsens missionärsuppdrag för ELM. I november 2019 antogs Stefan och Birgitte Olsen som ELMs missionärer för tjänst i Peru,

Läs mer

Rapport från NUM

2021-01-20

Öppna dörrar för evangeliet trots coronas begränsningar För första gången hölls ordinarie NUM-möte helt digitalt på grund av coronapandemin. Men NUM är vana vid att sitta vid skärmen, så vi kom igenom hela agendan, vi fick prata om de viktiga

Läs mer

Uppstartstider

2021-01-09

Efter jul- och nyårshelgerna har det blivit dags att komma igång med vardagen igen, och den här helgen (7-9 januari) har det blivit en riktig rivstart! Torsdag-fredag var det dags för de årliga medarbetardagarna i ELM-sfären och det här

Läs mer

Nu är julkampanjen avslutad. Fram till den 4 jan 2021 hade vi samlat in 243 700 kr! Stort och varmt tack för era generösa gåvor! Låt din gåva följas av din bön och var med i böneveckan den 11-17

Läs mer

NUM, ELMs Nämnd för utlandsmission, hade ett extra sammanträde i slutet av november för att diskutera utresa för våra Peru-missionärer. Här är en kort rapport från mötet. Lisa och Hjalmar Unosson är i Sverige sedan juni och har efter

Läs mer

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved