Nyheter

16

jan 2018

ELMs Nämnd för utlandsmission (NUM) höll årets första sammanträde på Åhus missionsgård under ett intensivt dygn 12–13 januari. Glädjande var att möta Kerstin Nilsson, missionär, som är i Sverige under några månader och i mars påbörjar en ny fyraårsperiod i Kenya. Kerstin kunde berätta om alltifrån den tillförordnade ärkebiskopen Josef Ocholas ansträngningar att verka för enhet och sammanhållning i kyrkan till en blå bil som dricker lite för mycket olja. Ungefär den spännvidden finns i Kerstins vardag som ELMs enda missionär i Kenya.

NUM fick också tillfälle att samtala med Rebecca och Henrik Andersson som nyligen avslutat en ett-årig korttidsinsats i Chiclayo, Peru. De har gjort ett gott arbete, trots utmaningar med språk och kultur. Henrik fortsätter på deltid under vårterminen att stödja de svenska missionärsbarnens skolgång, men nu på distans via internet.

ELM söker efter fler personer som är villiga att resa ut som sällskapets missionärer och nämndens ledamöter band sig att ha detta som ett särskilt böneämne framöver. Stå gärna med i bön om att Herren ska kalla arbetare!

Vi fick också rapporter från arbetet på de olika fälten, vilka var och ett har sina utmaningar och glädjeämnen. Från de båda barnhemmen i Asella (Etiopien) och Nakuru (Kenya) fick vi höra om stärkt ledarskap och positiv utveckling. Nämnden fick också en muntlig rapport från dem som arbetar med utredningen av ett nytt arbetsfält, något som kommer på styrelsens bord under våren.

/Erik J Andersson, missionsledare

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved