Nyheter

22

jan 2019

Julinsamlingen till barnhemmen i Östafrika är nu avslutad. Totalt har 191 953 kr insamlats! Stort tack för alla gåvor!

Läs mer här.

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved