Nyheter

Anders Ek, Malmö, och Linus Månsson, Lund, har svarat ja på en förberedande predikantkallelse från ELM Syd. Vi gläds över att de båda ställt sig till Herrens förfogande att förkunna, i mån av tid och kraft predika i våra föreningar.

Under den tid Anders och Linus har en förberedande kallelse får de handledning och inbjuds till ELMs predikantutbildningsdagar. Efter en tid (ofta ungefär ett år) fattas sedan beslut om man går vidare till en ordinarie predikantkallelse.

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved