Nyheter

03

jan 2024

Bönen är startpunkten för allt missionsarbete
och därför vill börja 2024 med att samla hela
ELM-sfären i bön. Vi vill uppmuntra er som
förening/församling att komma samman under denna
vecka, och be för vår värld, vårt land och för
oss själva. Be att vår Herre ska sända arbetare
till sin skörd, för skörden är stor!

Varje dag under veckan fokuserar vi på ett specifikt område.
Ladda ner bönefoldern och följ oss på sociala medier,
för att hålla koll på dagens böneämne.

Det är makt i den bedjandes händer,
i sig själva så svaga och små,
men mot allmaktens Gud du dem vänder,
han har lovat att svar ska du få.
Det är redan på väg, änglar kommer med bud,
om det dröjer, så ska det dock fram
Den som litar på Herren, vår trofaste Gud,
ska ej någonsin komma på skam.
(Lova Herren 224)


© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved