Nyheter

23

nov 2021

 

ELMs förre missionsledare Erik J Andersson har arbetat på en doktorsavhandling om Axel B Svensson med titeln: ”Axel B. Svensson – missionsledare och redaktör med internationellt engagemang.”
Fredagen den 3/12 kl 12.15 kommer Erik att försvara sin avhandling och disputationen kommer att sändas digitalt via Zoom. Joel Halldorf kommer att vara opponent, och jag vill gärna uppmärksamma dig på händelsen. Kanske kan du ansluta till disputationen som kommer att sändas via Zoom. Klicka på länken för att ansluta
https://aboakademi.zoom.us/j/62286763527Kom ihåg Erik i dina böner!
Avhandlingen kan köpas via BV Förlag.

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved