Nyheter

17

aug 2016

En del av de insamlade medlen till Nöd Etiopien har nu kommit fram till de svältande. Bland annat har 122 ton majsmjöl delats ut till 14 637 personer.

Forsätt ge generöst!

Plusgiro: 5 58 43-7
Bankgiro: 476-1144
Swish: 123-495 65 95
Märk gåvan med ”Nöd Etiopien”

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved