Nyheter

19

jan 2024
 

Strandhems Bibel- och lärjungaskola reste under höstens missionsresa till Peru. Daniel Lyckander, kursföreståndare på bibelskolan, berättar vad resan betytt för deltagarna och för människor på plats.

Under ett år på Strandhem ingår en ungefär tre veckor lång missionsresa utomlands. Resan är en betydande del av deltagarnas år på bibelskolan och den kostar ganska mycket för varje deltagare. Resan innebär också en stor kostnad för Strandhem och den kräver en stor arbetsinsats. Varför satsar vi så mycket på det här? Vad gör resan värd alla dessa resurser?

För kursdeltagarna finns tre syften med resan: de ska 1) lära sig mer om vad mission innebär, 2) testa på att missionera i praktiken, samt 3) inspireras till olika former av fortsatt missionsengagemang livet ut. Missionsresan är dock inte endast ett kursmoment som är tänkt att ge något för deltagarna – den är också tänkt att bli till välsignelse för den plats/organisation/församling och de människor som vi åker till. Jag gläds över höstens missionsresa till Peru och att den innebar precis det som vi önskar med resan.

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved