Nyheter

10

okt 2022

Utåtriktad verksamhet i advents- och juletid

Låt oss inspirera varandra

För en geografiskt utspridd missionsrörelse som ELM är det viktigt att samarbeta, inte bara i utlandsmissionen, men också i missionen i vårt eget land. Tillsammans får vi arbeta för att dela erfarenheter, inspirera och hjälpa varandra. När vi delar vad som fungerat bra eller mindre bra, sparar vi tid och kraft. Genom att se varandras arbete kan en ny längtan födas i oss att också nå ut, och vi kan få nya kreativa idéer om hur vi gör det. Tillsammans kan vi helt enkelt bli starkare i inlandsmissionen. I månadens nummer av Kompassen dyker vi ner i en missionssatsning i form av en utåtriktad verksamhet som drivs av Sackeuskyrkan i Umeå. Kanske några av deras erfarenheter kan hjälpa och inspirera din lokala förening eller församling?

/Johannes Heule

Läs om Sackeus kyrkans satsning genom att klicka här.

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved