Nyheter

04

jun 2018

Styrelsen för Evangelisk Luthersk Mission sammanträdde 4 juni 2018 på Missionsgården Strandhem.

Nyvalda i styrelsen är Rebecka Göransson, Kristianstad, och Jan-Ulrik Smetana, Vännäs. Rebecka var med vid sitt första sammanträde, medan Jan-Ulrik kan delta först nästa gång.

Till de inledande punkterna hörde att konstituera styrelsen efter årsmötet. Till ordförande för styrelsen valdes Henrik Nilsson, vice ordförande Eskil Engström, sekreterare Markus Preston, vice sekreterare Jens Lunnergård och kassör Peter Henrysson.

I övrigt hade styrelsen att utse ledamöter till diverse nämnder och grupper, att samtala något om den nyss genomförda årskonferensen med mera.

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved