Nyheter

15

jun 2017

Nu kan man lyssna på allt inspelat material från årskonferensen!

Ljudfilerna är lagda i anslutning till respektive programpunkt så att du lätt kan hitta dem. Klicka här.

Tack till teknikerna i Roseniuskyrkan som gjorde inspelningarna!

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved