Nyheter

10

okt 2016

Under september månad inkom ungefär 1000 kr om dagen. Kan vi slå det i oktober?

Stort tack för ert stora engagemang!insamlat_1_okt16

Plusgiro: 5 58 43-7
Bankgiro: 476-1144
Swish: 123-495 65 95

Märk gåvan med ”Nöd Etiopien”

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved