Nyheter

05

nov 2021

Lördagen den 6 november i Lutherska missionshuset i Hässleholm

I år är det hundra år sedan ELM påbörjade missionsarbete i Etiopien
och det vill vi uppmärksamma med en dag i Hässleholm.

 • 10.00 Tacksägelsegudstjänst
  Medverkan av Daniel Ringdahl, qes Mussie Alazar, m fl.
  Kollekt
  Följ sändningen här
 • 12.00 Lunch
  Det serveras ingen lunch utan var och en får ordna sin egen.
 • 13.30 Bibelstudium av qes Mekonnen Gerremew
  Intervju
  Historiska tillbakablickar
  Jubileumsgåva (Kollekt)
  Följ sändningen här
 • 15.00 Kaffeservering
 • 18.00 Etiopisk måltid

Det krävs ingen anmälan för själva dagen, men önskar man
kvällsmat ska detta anmälas till kerstin.nilsson@elmbv.se eller
på tel 070-65 67 437 senast 24 oktober.

Samlingarna kan följas på distans via länkarna i programmet ovan.

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved