Nyheter

07

okt 2021

 

Lördagen den 6 november i Lutherska missionshuset i Hässleholm

 

I år är det hundra år sedan ELM påbörjade missionsarbete i Etiopien
och det vill vi uppmärksamma med en dag i Hässleholm.

10.00 Tacksägelsegudstjänst
Medverkan av qes Mussie Alazar och Daniel Ringdahl
Kollekt

Det serveras ingen lunch utan var och en får ordna sin egen.

13.30 Jubileumssamling
Andakt
Kort historik
Intervjuer
Jubileumsgåva (Kollekt)
Kaffeservering
Minnen
Hälsningar
Framåtblickande panelsamtal

18.00 Etiopisk måltid

 

Det krävs ingen anmälan för själva dagen, men önskar man
kvällsmat ska detta anmälas till kerstin.nilsson@elmbv.se eller
på tel 070-65 67 437 senast 24 oktober.

Samlingarna kommer om möjligt att sändas via Youtube.

Observera att schemat kan komma att justeras. 

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved