Nyheter

18

aug 2017

ELM-BVs styrelse har beviljat missionsledare Erik J Andersson tre månaders studietid under oktober-december 2017. Syftet är att ge missionsledaren möjlighet att under en kortare period vara frikopplad från sina många olika arbetsuppgifter för att bedriva fördjupande studier. Sedan 2015 har Erik, på sin fritid, bedrivit forskarstudier i kyrkohistoria vid Åbo Akademi. Hans forskningsämne är Axel B. Svenssons ledarskap för BVs yttre mission, och förhoppningen är att studierna också ska bli till glädje för ELM genom att ytterligare delar av vår historia blir belyst.

Under missionsledarens studietid kommer styrelseordförande Henrik Nilsson att vara ansvarig för de delar som rör ELMs relationer utåt, medan vice ordförande Eskil Engström kommer att vara personalansvarig.

Vid eventuella frågor kan man vända sig till dem, eller till organisationssekreterare Sofia Nilsson (0736-49 85 27) som dagligen finns på ELMs kontor.

 

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved