Nyheter

19

jul 2019

Till hösten sker det nya förändringar i arbetslaget. Vår missionssekreterare i Sverige, Fredrik Smetana, har blivit erbjuden en doktorandtjänst vid Fjellhaug Internasjonale Högskole i Oslo och kommer att påbörja tjänstledighet den 1 september.

– Det kommer givetvis att bli högst kännbart att vara utan Fredrik, säger missionsledare Daniel Ringdahl, och samtidigt är det roligt att Fredrik får den här möjligheten. Jag önskar honom och familjen allt gott.

– Vi kommer inte att rekrytera en ersättare under hösten, fortsätter Daniel Ringdahl, utan kommer att använda hösten till att utvärdera och tänka framåt. Vad som händer därefter får vi se! Det ligger i Guds händer.

Fredrik har varit anställd i ELM sedan 2013 och bott i Vännäs, utanför Umeå. Han har varit särskilt ansvarig för ELMs Nämnd för Mission i Sverige och bland annat arbetat med konceptet ”På nya platser”. Utöver sin tjänst som missionssekreterare har han haft en deltidstjänst i ELM Nord för ungdomsverksamheten samt en deltidstjänst som skolpastor.

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved