Nyheter

29

dec 2016

På adressen www.facebook.com/elmbv/ finns nu en film där Henrik och Rebecca Andersson presenterar sig och sina barn inför resan till Peru i januari.

Sen den och lär känna våra nya utsända lite mer!

Du kan också träffa dem på missionsmötet i Åstorp den 15 januari.

 

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved