Nyheter

08

jul 2016

Läs Jonny Bjuremos senaste rapport om nödläget i Etiopien i hans blogginlägg!

I början av juli hade 777 000 kr samlats in! Nästan halvvägs till målet!

insamlat_1_juli16

Ge generöst!

Plusgiro: 5 58 43-7
Bankgiro: 476-1144
Swish: 123-495 65 95
Märk gåvan med ”Nöd Etiopien”
 etiopisk_kvinna

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved