Nyheter

01

maj 2023

Ny kyrkolokal i Piura

Ibland får våra gåvor på ett konkret och tydligt sätt göra oerhört stor skillnad. Pastor Gonzalo och församlingen i Piura, har nu tillsammans med kyrkans ledare i Chiclayo och våra utsända, hittat och köpt en ny lokal för församlingens framtida verksamhet. Lokalen blir ett nytt andligt hem och har potential som den enda evangeliska kyrkan i området. Dessutom ligger den strategiskt nog nära ett av stadens största universitet.

I december 2022 beslöt ELM att donera pengar till IELCH (Den evangelisk-lutherska kyrkan i Chiclayo), som i sin tur beslöt att genomföra köpet av en ny lokal Pirua. En stor del av finansieringen handlar om att avsatta och budgeterade medel för hyra av lokal i Piura 2023 och 2024, i stället används till köpet. Därutöver har ELM Danmark gått in med extra medel för att få ihop det som krävdes. Den nya lokalen har vissa renoveringsbehov men kan användas i befintligt skick.
Köpet skulle sedan ha skett i januari 2023, men först efter tre månaders kamp med byråkrati och säljare som önskar ge tredje part fullmakt att genomföra köpet å deras vägnar, har till slut alla papper och personer varit på rätt plats vid rätt tid, och lokalen är nu köpt och står i IELCHs namn.

Tack för alla förböner och fortsätt att be för det större arbetet som väntar,
att utifrån en ny lokal på en ny plats forma en luthersk församling
som firar gudstjänst och är med och bär arbetet.


© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved