Nyheter

28

feb 2019

ELMS tidningsnämnd har utsett Mattias Lindström, Örkelljunga, till ny redaktör för Till Liv på 50 procent.

Han går ner i tjänst som lärare på Pauliskolan i Helsingborg i juni och börjar som redaktör i juli. Mattias kommer att finnas med på rörelsens årsmöten.

Själv skriver Mattias att arbetet verkar vara utmanande och intressant och att tidningen har stor betydelse för rörelsen. Vi tackar Gud för Mattias och ber om vägledning för honom.

Vi ber för alla som jobbar med Till Liv att deras tidningsarbete blir till välsignelse.

Tack för ert bönearbete!

Gunnel Gustavsson, ordförande i Tidningsnämnden

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved