Nyheter

05

feb 2017

ELM fortsätter att arbetar aktivt med att söka ett nytt missionsfält. Under februari och mars reser en delegation från ELM till två olika destinationer för att undersöka vilka möjligheter som kan finnas. Var gärna med och be att Gud ska öppna och stänga dörrar. Be om lyhördhet och vishet.

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved