Nyheter

29

nov 2017

Under andra helgen i oktober sammanträdde Nämnden för Mission i Sverige (MIS) på Strandhem.

Vår viktigaste fråga just nu handlar om hur ELM kan bedriva missionsverksamhet bland regioner i Sverige där ELM idag ännu inte finns i så stor grad som vi önskar.

Vi i MIS uppmuntrar kristna i nuvarande föreningar att frimodigt stödja bröder och systrar i föreningarna som flyttar till ny ort genom förbön, vittnesbörd och coachning.

Under helgen följde MIS även upp situationen i ELM Malmö. MIS efterlyser också nationell samverkan mellan barnledare, ungdomsledare och predikanter med syfte att bättre knyta samman missionsarbetet inom ELMs alla åldrar, vilket också kan förtydliga olika ansvarsområden.

Nästa sammanträde hålls den 11:e Januari 2018.

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved