Nyheter

02

nov 2021

Det är välsignat att vara med i NUM.
Det är välsignelse att få färsk rapport från de olika arbetsfälten.

Vi i NUM talar ofta om framtiden. Det finns ett hus i Piura som missionen hyr. Det har varit, är och förhoppningsvis kommer att bli så framöver också att de kan samlas till gudstjänst och andra församlingsaktiviteter i det huset.
Vi arbetar aktivt med att få en nationell pastor till församlingen i Piura. Var med och be för detta samt att församlingsmedlemmarna blir uppmuntrade och frimodiga i arbetet.
Vi hade direktkontakt med Janne Smetana som gör en korttidsinsats i Piura. Han var tacksam över denna möjlighet att få göra en insats i Piura. Han har haft många möten med församlingen och har bland annat lärt dem hur de kan strukturera sig som en styrelse.
Det är viktigt att vi påminner varandra om att det är helt annorlunda samhällen och kulturer vi arbetar i när vi går utanför vårt eget land.

Musikskolan i Asmara rustas upp och vi ber att det ska få vara en ljuspunkt i Eritrea.

Det byggs katedral på Iterio i Kenya av folket själva. Den behöver rymma många tusen personer. Välsignelse över det projektet. NUM beslutade att ge ett symboliskt bidrag till det bygget.

I Främre Asien fortsätter sonderingarna för hur ELM kan arbeta i framtiden. Främre Asien behöver oss.

På NUMs uppdrag
Gunnel Gustavsson

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved