Nyheter

06

jun 2016

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänners styrelse samlades på
Strandhems missionsgård på nationaldagen för att hålla konstituerande sammanträde. Ny ordförande för styrelsen är Henrik Nilsson, Eket och vice ordförande är, liksom under föregående år, Eskil Engström, Hässleholm.

ELMs nye ordförande Henrik Nilsson, till vänster, och vice ordf Eskil Engström
ELMs nye ordförande Henrik Nilsson, till vänster, och vice ordf Eskil Engström

Henrik Nilsson invaldes i styrelsen 2014 och sällskapets predikant. Henrik är 41 år, gift med Sara och tillsammans har de fyra barn. Henrik arbetar som rostmästare vid Zoegas i Helsingborg.

Eskil Engström har suttit i styrelsen sedan 2008 och var 1994-1997 sällskapets missionär i Kenya. Eskil är 49 år och arbetar som programmerare vid Bombardier.

Som sekreterare i styrelsen fortsätter Jens Lunnergård, Stockholm, och till vice sekreterare Elisabeth Wallgren, Stockholm. Till kassör valdes Peter Henrysson, medan den löpande ekonomiförvaltningen köps in.

Be för styrelsen och dess arbete!

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved