Nyheter

18

aug 2020

Nu är sommarens insamlingskampanj ”Stöd i nöd” avslutad. Vi samlade totalt in lite drygt 250 000 kr!

Pengarna kommer att gå till våra samarbetskyrkor i utlandet och bli en hjälp för många i svårigheterna pga pandemin.

Dessutom har ELM i Danmark samlat in ca 100 000 SEK som kommer att gå till kyrkan i Peru, där vi svenskar och danskar samarbetar.

Stort och varmt tack till alla som bidrog. Låt nu din gåva följas av uthållig bön, för utmaningarna i länderna är så mycket större än vad vi kan avhjälpa!

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved