Nyheter

07

dec 2022

Tack för era gåvor!

Så här i slutet av året vill vi rikta ett speciellt tack till alla som varje månad
regelbundet ger till ELM. Dessa månadsgåvor är mycket viktiga för att vi
ska kunna planera framåt, då det ger en stadig grund i vår ekonomi.
Önskar er alla Guds rika välsignelse!

Vill också påminna om att om du ger minst 200 kr/månad så har du rätt till
skattereduktion. Det betyder att du får tillbaka en del av din gåva som
skatteåterbäring under våren. Läs mer och anmäl dig på
elmbv.se/skattereduktion.

Den som sår sparsamt får skörda sparsamt, och den som sår rikligt får skörda
rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller
tvång, för Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att ge er all nåd i
överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till
varje gott verk.
(2 Kor 9:6-8)

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved