Nyheter

01

aug 2016

Som du märker är nu vår nya hemsida igång!

Under vintern och våren har företaget MildMedia i Göteborg utvecklat sidan och en referensgrupp inom ELM har följt arbetet och gett synpunkter.

Vi hoppas att vi inte bara har fått ett nytt fint utseende för oss som brukar använda vår hemsida utan att den också kan leda till att fler nya besökare hittar hit – och framför allt att den kan vara ett medel för evangelisation!

Så se dig omkring. Bland nyheterna finns en karta över Sverige där alla anslutna föreningar och missionsgårdar finns utmärkta.

Bloggarna har också flyttat hit och finns längre ner på sidan.

(Dagens bibelord är kanske på engelska nu, men ska inom kort finnas på svenska!)

Mycket nöje!

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved