Nyheter

24

feb 2023

ELM är en gräsrotsrörelse som engagerar män
och kvinnor, unga och gamla, och vi är beroende
av att många bidrar i vår verksamhet.

När det gäller predikanterna är det dock bara män som
kallas – men varför är det så? Vilka är argumenten
och vad har Bibeln att säga om förkunnelse,
andligt ledarskap, samt män och kvinnor?

Välkomna den förste april till en temadag
på Åhus missionsgård om dessa frågor.
Det kommer bli föredrag och möjlighet
till frågor och samtal.

Anmäl dig till Åhus Missionsgård
senast den 23 mars för att få fika och lunch.

Kostnad för dagen: 250 kr

Dagen arrangeras av ELM riks och ELM Syd.


Program

09.30 Drop in-kaffe

10.00 Inledning och bön

10.20 Varför gör ELM på det här viset?
En biblisk vision för män och kvinnor, Daniel Ringdahl

11.15 Q&A

11.30 Vad betyder det här för mig? Sofia Ödman

12.00 Lunch

13.00 Hade inte ELM kunnat göra annorlunda?
Tre motargument, Daniel Ringdahl

13.45 Bensträckare

14.00 Daniel och Sofia samtalar och svarar på frågor
under ledning av Oskar Wikdahl.

14.50 Avslutning, Samuel Bengtsson

Fika© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved