Nyheter

17

mar 2022

Visionsdag med Svenska
Evangeliska Missionsalliansen

 

Som nybliven medlem i Svenska Evangeliska Missionsalliansen (SEMA)
fick ELM vara med på deras förstas visionsdag i tisdags, nere i Jönköping.
Där fick vi möta företrädare för många av de nu hela 15 medlems-
organisationerna. Det var härligt att få se att vi är långt ifrån
ensamma om att vilja nå människor i andra länder
med glädjebudskapet om Jesus!

Tillsammans fick vi lovsjunga, be, knyta nya kontakter och samtala
kring hur vi kan hjälpa varandra. Jag är övertygad om att SEMA
kommer att bli till ett stor stöd för ELM, speciellt när det
kommer till att bedriva arbete i svårare länder.

Arvid Birgersson,
Informationsansvarig

Foto: Anders Carlsson

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved