Nytt om teologisk utbildning

Nytt om teologisk utbildning

Under lång tid innebar teologisk utbildning studier vid universiteten i Lund eller Uppsala. Så småningom kunde man också läsa vid andra universitet/högskolor. Men alternativen till den statliga utbildningen var få. Så ser det, tack och lov, inte längre ut. I dag kan den som vill studera teologi välja bland betydligt fler, och bättre alternativ, än de statliga.

Sedan ett år har ELM en koppling till Dansk Bibel Institut (DBI) i Köpenhamn. På DBI har man kunnat läsa missionskunskap och teologi i flera årtionden. Jag har haft flera kollegor i Peru som studerat där. DBI är numera sammankopplade med Fjellhaug i Oslo, vilket gör att man kan läsa en Bachelor i teologi vid DBI. Och vill man fortsätta studierna kan man göra det i Oslo, eller vid någon annan institution. DBI har också nyligen flyttat till nya och större lokaler i Köpenhamn – så det finns plats också för svenskar där!

ELM har också en önskan om att få en liknande koppling till Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG). Där har redan flera ELMare studerat och tidigare missionärer finns i lärarkåren. FFG startade sin verksamhet i mitten av nittiotalet och erbjuder bl a en treårig teologisk utbildning. Nytt på FFG för i år är att man kan läsa en masterutbildning i teologi, som erbjuds i samarbete med Concordia Theological Seminary, Fort Wayne, USA. Läs mer om utbildningen på FFGs hemsida.

/ErikJA

 

4 reaktioner till “Nytt om teologisk utbildning”

    1. För kontakten med DBI gäller att ELM och DBI uttrycker ett ömsesidigt förtroende; vi står på samma grund, även om vi arbetar med olika saker. Sedan har ELM plats i ett ”utvalg” (en referensgrupp) med representanter för några missionsorganisationer och liknande organisationer, som dels kan hänvisa dem som vill studera till DBI och dels kan vara möjliga mottagare av utbildade teologer och missionärer. I referensgruppen har vi möjlighet att följa DBIs arbete och komma med synpunkter hur man som institution kan möta behovet av t ex missionsutbildning. Vidare ger ELM ett årligt anslag till DBI.

      FFGs organisation och struktur ser inte likadan ut som DBIs. Därför kan inte kopplingen se exakt likadan ut, men ELM har uttalat att vi på sikt vill stärka relationen med FFG också. Vi får se om och hur det kan förverkligas.

      Redan idag jag glad över att kunna rekommendera utbildningar på båda ställen.

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved