…och Gud det som tillhör Gud

…och Gud det som tillhör Gud

En stor förmån jag har i mitt arbete är att jag får läsa Biblen mycket. Under föregående vecka läste jag Matteus 22:15-22 (med rubriken ”Skatt till kejsaren) först med predikanterna i tidags och sedan med en av de unga killarna i Las Brisas i lördags – han hade lite panik över att han skulle leda bibelstudiet på ungdomsgruppen på kvällen. Igår lyssnade jag sedan till en predikan över texten. Härligt att få leva i en text flera dagar.

Jag har hört många predikningar tidigare över texten. Nästan alla har handlat om att en kristen ska betala skatt och inte jobba svart. Det är ju sant och det var ju det dem som ville få bort Jesus låtsades att de ville få reda på. Men Jesus stannar ju inte där. Han får frågan:

”Vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte?” Jesus ber dem visa ett mynt och frågar ”Vems bild och inskrift är det ni ser på myntet? De svarar ”Kejsarens”.

Den romerske kejsaren härskade över stora delar av den kända världen och även judarnas land av inkorporerat i det romerska riket. Men kejsaren gick längre än till att vara en jordisk ledare. Det romerska kejsardömet gjorde anspråk på att vara gudomligt. Detta betonades olika mycket av olika kejsare, men det fanns med redan vid Jesus tid och längre fram ledde det till att kristna blev förföljda för sin tro på Jesus och sin vägran att tillbedja kejsaren.

Vems bild ser ni på myntet? Vad säger inskriptionen? Inskriptionen löd sannolikt ”Kejsar Tiberius, son till den gudomlige Augustus”. Inte konstigt att judarna var upprörda över att behöva använda dessa mynt. Men bilden då? En bild av kejsaren. Det visar ju att han inte är gudomlig. Du ska inte göra dig någon bild eller beläte.” En bild på kejsaren – det bevisar hans mänsklighet, för Guds ansikte kan inge se och leva (2 Mos 33:23).

Men Jesus stannar inte vid att säga ge kejsaren det som tillhör honom. Han tillägger: ”…och Gud det som tillhör Gud.” Här ligger den stora utmaningen! Vi vill så gärna läsa: Ge lite till kejsaren, lite till Gud och behåll själv resten. Men nej – det är inte det Jesus säger. Fundera vidare på vad det betyder att ge Gud vad som tillhör honom.

Erik

>

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved