Om ELM

Vad är ELM?

Evangelisk Luthersk Mission är en missionsorganisation som bildades 1909. Historiskt sett finns det gemensamma rötter till såväl Svenska kyrkan som Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.

 • ELM vill sprida det glada budskapet att Jesus är Guds Son, alla människors Frälsare och verka för att människor kommer till en personlig och levande tro på Jesus Kristus.
 • ELM utgår från att Bibeln är allt igenom trovärdig, att den som ord från Gud har auktoritet och därmed full relevans i dag. ELM vill arbeta i trohet mot den evangelisk-lutherska bekännelsen.
 • ELM bedriver mission i Eritrea, Etiopien, Kenya och Peru genom att kalla, utbilda och sända missionärer och volontärer. 
 • I Sverige samlas människor i alla åldrar till gudstjänst, predikan och bibelstudium. Det anordnas läger (barn-, konfirmand-, tonårs-, sommar-, m.m.) och kurser (bibel-, missions-, m.m.), och på alla nivåer finns en stor sång- och musikverksamhet. Till detta kallas, utbildas och sänds predikanter och andra medarbetare. Arbetet sker i samverkan med ungdomsorganisationen ELU och de regionala organisationerna ELM Syd och ELM Nord.

ELM är en rörelse som består av anslutna föreningar, församlingar och enskilda medlemmar.

ELMs riksstyrelse ansvarar för

 • mission i utlandet och bland invandrare i Sverige
 • teologisk bearbetning och att kalla och utbilda predikanter och missionärer
 • bok- och musikutgivning, samt tidningarna Till Liv, Begrunda och Droppen
 • Bibel- och lärjungaskolan

ELM Syd och dess styrelse ansvarar i södra Sverige för

 • prediko- och tältverksamhet
 • barnverksamhet
 • inspiration i den lokala föreningsverksamheten
 • besöksverksamhet och diakoni
 • årliga stormöten, t.ex. Sommarmötet
 • sång- och musikverksamhet

ELM Nord och dess styrelse ansvarar i norra Sverige för

 • prediko- och tältverksamhet
 • barnverksamhet
 • inspiration i den lokala föreningsverksamheten
 • sång- och musikverksamhet

ELU och dess styrelse ansvarar för

 • ungdomsläger och ungdomsgrupper
 • ungdomssekreterare, ungdomsvolontärer och ungdomsledare
 • tidningen Insidan
 • andaktsboken Accent
 • årliga evenemang som t.ex. ELUs Vintermöte och idrottsturneringen ELU Sport Event

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved