Uttalande ang. vigsel av samkönade par

I en evangelisk-luthersk kyrka är det viktigt att innan beslut fattas pröva dem utifrån Bibeln. Det står i Konkordieformeln (en av vår kyrkas bekännelseskrifter):

… Vi tror, lär och bekänner, att den enda regel och norm, varefter alla läror såväl som lärare bör prövas och bedömas, endast är Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter.

Genom att nyligen godkänna och besluta om att inrätta äktenskap även för samkönade par, har Svenska kyrkan gjort ett tydligt avsteg bort från vad Bibeln säger om äktenskapet.

Detta beslut strider mot den av Gud vid skapelsen givna strukturen med äktenskap mellan man och kvinna (jfr 1 Mosebok 2, v 24) och Jesu egen undervisning om att äktenskapet är till för en kvinna och en man (Matteus 19, v 4-6).

Det är med sorg vi tagit del av kyrkomötets splittrande beslut i oktober 2009.

Vår bestämda ståndpunkt är att vi måste lyda Gud och hans Ord mer än människor och att det är viktigt att följa vårt samvete. (Apostlagärningarna 5, v. 29)

Styrelsen för Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner

Läs även den fördjupade motiveringen

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved