Kanske du?

kanske_du_banner

Alla kristna har en förpliktelse att berätta för andra om Jesus Kristus. De kristna som Evangelisk Luthersk Mission (ELM) sänder ut till andra länder, för att i ord och handling förmedla det goda budskapet om Jesus Kristus, kallar vi missionärer.

Vilka uppgifter kan man ha som missionär?

Det finns olika uppgifter man kan ha som missionär, och en del har flera olika uppgifter i sin tjänst.
Exempel på uppgifter:

 • evangelisation
 • församlingsplantering
 • teologisk undervisning
 • studentarbete
 • socialt/diakonalt arbete
 • praktiska uppgifter
 • barn- och ungdomsarbete

Vart sänder ELM missionärer?

Just nu är Peru högt prioriterat i ELMs rekrytering. Men vi har också utsända i Kenya, och det kan bli aktuellt med Etiopien och Eritrea, samt ännu ”okända” missionsfält.

Vem kan bli missionär?

Gud kan kalla vem som helst till att bli missionär. Men det finns några saker ELM särskilt lägger vikt vid för att bli ELM-missionär. Det handlar till exempel om att man är:

 • personligt kristen och engagerad i kristet arbete
 • sund och frisk både fysisk och psykisk
 • självständig, men samtidigt bra på att samarbeta
 • villig att anpassa sig till villkoren i en främmande kultur
 • inställd på att lära sig ett främmande språk (om man inte redan kan det)
 • beredd på att informera om arbetet och att hålla kontakten med understödjare i ELM
 • Det är en fördel om man har gått bibelskola och om man känner ELM. Yrkesutbildning och arbetslivserfarenhet är bra, men också sådan som kan komma senare.

Vad betyder det att vara kallad?

Att vara kallad betyder att Gud utvalt dig till en konkret uppgift, i detta fall till missionstjänst i utlandet. Ett kall kan upplevas väldigt olika. Det kan

 • vara en inre övertygelse om att Gud kallar dig till en uppgift
 • upplevas som en nöd för ett land eller en uppgift
 • vara en längtan att tjäna Gud i utlandet
 • vara en kallelse utifrån, genom att någon frågar dig om en viss uppgift

Om du vill veta mer om missionärstjänst och vad ELM söker just nu är du alltid välkommen att ta kontakt med ELMs missionssekreterare.

Vem är nästa missionär, eller nästnästa, som ELM sänder ut? Kanske du!

Rakel Smetana, missionssekreterare (Peru)
rakel.smetana@elmbv.se, 0705-321 446

Jonny Bjuremo, missionssekreterare (Afrika)
jonny.bjuremo@elmbv.se, 0702-707 695

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved